در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

کورس یادگیری رگرسیون های خطی و غیر خطی

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با آمار یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Easy Statistics: Linear and Non-Linear Regression

سرفصل ها :


رگرسیون خطی :
آمار آسان چیست: رگرسیون خطی؟
رگرسیون خطی چیست؟
نتایج یادگیری
این دوره برای چه کسانی است؟
پیش نیازها
با استفاده از Stata
تحلیل رگرسیون چیست؟
رگرسیون خطی چیست؟
چرا تحلیل رگرسیون مفید است؟
چه انواعی از تحلیل رگرسیون وجود دارد؟
تبیین رگرسیون
خطوط بهترین تناسب
علیت در مقابل همبستگی
حداقل مربعات معمولی چیست؟
حداقل مربعات معمولی Visual 1
حداقل مربعات معمولی Visual 2
مجموع مربعات
بهترین برآوردگر بی طرف خطی
فرضیات گاوس-مارکوف
همجنسگرایی
بدون خط خطی کامل
خطی در پارامترها
میانگین شرطی صفر
نحوه تست و تصحیح درون زایی
خلاصه فرضیات گاوس-مارکوف
Stata - نمونه های کاربردی
افکار و نکات نهایی
رگرسیون غیر خطی:
آمار آسان چیست: رگرسیون غیر خطی؟
رگرسیون غیر خطی چیست؟
نتایج اصلی یادگیری چیست؟
این دوره برای چه کسانی است؟
پیش نیازها
با استفاده از Stata
تحلیل رگرسیون غیر خطی چیست؟
رگرسیون غیر خطی چگونه کار می کند؟
چرا تحلیل رگرسیون غیر خطی مفید است؟
انواع مدل های رگرسیون غیر خطی
حداکثر احتمال
مدل احتمال خطی
تبدیل Logit و Probit
متغیرهای پنهان
اثرات حاشیه ای چیست؟
متغیرهای توضیحی ساختگی
رگرسیون غیر خطی چندگانه
برازش
نکته ای در مورد ضرایب لاجیت
نکاتی برای رگرسیون Logit و Probit
بازگشت به مدل احتمال خطی؟
Stata - نمونه های کاربردی Logit و Probit
مدل سازی رگرسیون:
معرفی
مدل سازی رگرسیون - عجله نکنید
اشکال غیر خطی در رگرسیون
اشکال غیر خطی در رگرسیون - مثال های عملی
نحوه استفاده و تفسیر اثرات متقابل
نحوه استفاده و تفسیر اثرات متقابل - مثالهای عملی
استفاده از زمان در رگرسیون
استفاده از زمان در رگرسیون - مثال های عملی
متغیرهای توضیحی طبقه بندی در رگرسیون
متغیرهای توضیحی طبقه ای در رگرسیون - مثال های کاربردی
مقابله با چند خطی در رگرسیون
پرداختن به چند خطی در رگرسیون - مثال های عملی
مقابله با داده های از دست رفته در رگرسیون
مقابله با داده های از دست رفته در رگرسیون - مثال های عملی

نمایش سرفصل های انگلیسی

Easy Statistics: Linear and Non-Linear Regression