در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

کورس یادگیری احتمالات و آمار در زبان Python

14,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

آمار و احتمالات در یادگیری ماشینی و در Data Science بسیار کاربرد دارند. در این دوره استفاده از آن ها را در زبان پایتون به خوبی یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Mastering Probability and Statistics in Python

سرفصل ها :


معرفی دوره:
معرفی مربی
تمرکز دوره
احتمال و آمار:
احتمال در مقابل آمار
مجموعه ها:
تعریف مجموعه
کاردینالیته یک مجموعه
زیر مجموعه ها، مجموعه قدرت و مجموعه جهانی
زیر مجموعه های تمرین پایتون
راه حل مجموعه قدرت
عملیات
عملیات تمرین پایتون
عملیات نمودارهای ون
مشق شب
آزمایش:
آزمایش تصادفی
نتیجه و فضای نمونه
رویداد
خلاصه و تکالیف
مدل احتمال:
مدل احتمال
بدیهیات احتمال
مشتقات بدیهیات احتمال
نمونه مدل های احتمال
نمونه های بیشتر از مدل های احتمال
مدل های احتمال پیوسته
احتمال شرطی
مثال احتمال شرطی
فرمول احتمال شرطی
احتمال شرطی در یادگیری ماشینی
احتمال شرطی قضیه احتمال کل
مدل‌های احتمال استقلال
مدل های احتمال استقلال شرطی
قانون بیز مدل های احتمال
مدل‌های احتمال نسبت به متغیرهای تصادفی
مشق شب
متغیرهای تصادفی:
معرفی
نمونه هایی از متغیرهای تصادفی
متغیرهای تصادفی برنولی
تمرین پایتون مسیر برنولی
متغیر تصادفی هندسی
اثبات عادی سازی متغیر تصادفی هندسی اختیاری است
تمرین پایتون متغیر تصادفی هندسی
متغیرهای تصادفی دو جمله ای
تمرین پایتون دو جمله ای
متغیرهای تصادفی در مجموعه داده های واقعی
مشق شب
متغیرهای تصادفی پیوسته:
احتمال صفر به مقادیر فردی
توابع چگالی احتمال
توزیع یکنواخت
پایتون توزیع یکنواخت
نمایی
پایتون نمایی
متغیرهای تصادفی گاوسی
پایتون گاوسی
تبدیل متغیرهای تصادفی
مشق شب
انتظارات:
تعریف
میانگین نمونه
قانون اعداد بزرگ
قانون اعداد بزرگ توزیع های معروف
قانون اعداد بزرگ، توزیع های معروف پایتون
واریانس
مشق شب
طبقه بندی پروژه بیز:
طبقه بندی پروژه بیز از ابتدا
متغیرهای تصادفی چندگانه:
توزیع های مشترک
گاوسی چند متغیره
شرطی کردن استقلال
طبقه بندی
طبقه بندی ساده لوح بیز
پسرفت
نفرین ابعاد
مشق شب
تخمین اختیاری:
توزیع های پارامتریک
برآورد حداکثر احتمال (MLE)
احتمال ورود
حداکثر تخمین پسین (MAP)
رگرسیون لجستیک
رگرسیون ریج
شبکه عصبی عمیق (DNN)
مشتقات ریاضی برای عاشقان ریاضی:
جایگشت
ترکیبات
متغیر تصادفی دو جمله ای
فرمولاسیون رگرسیون لجستیک
اشتقاق رگرسیون لجستیک

نمایش سرفصل های انگلیسی

Mastering Probability and Statistics in Python