در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

کورس پیشرفته SQL: تجزیه و تحلیل داده های MySQL و هوش تجاری

13,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Master Advanced SQL Database Coding W/ MySQL Workbench. دوره SQL من مهارت های تحلیل SQL شما را به ارتفاعات جدید می برد!

عنوان اصلی : Advanced SQL: MySQL Data Analysis & Business Intelligence

سرفصل های دوره :

شروع به کار:
من را بخوانید: نکات مهم برای دانشجویان جدیدالورود
دانلود: منابع دوره
تنظیم انتظارات - تمرکز بر تجزیه و تحلیل کسب و کار، نه مدیریت MySQL
مهارت های پیش نیاز:
مقدمه
آزمون مهارت های پیش نیاز
معرفی و راه اندازی MySQL:
نمایش کلی نصب MySQL - MySQL Community Server و MySQL Workbench
Mac Download - MySQL Community Server
Mac Download - MySQL Workbench
بارگیری رایانه شخصی - MySQL Community Server و MySQL Workbench
اتصال MySQL Workbench به سرور
رابط میز کار MySQL
ایجاد پایگاه داده Maven Fuzzy Factory
استفاده از mavenfuzzyfactory;
تجزیه و تحلیل منابع ترافیک:
تخصیص: نرخ تبدیل منبع ترافیک
راه حل: نرخ تبدیل منبع ترافیک
بهینه سازی پیشنهادات و تحلیل روند
تکلیف: گرایش منبع ترافیک
راه حل: منبع ترافیک پرطرفدار
تکلیف: بهینه سازی پیشنهاد برای ترافیک پولی
راه حل: بهینه سازی پیشنهاد برای ترافیک پولی
تکالیف: روند رو به رشد با بخش های دانه ای
راه حل: روند رو به جلو با بخش های دانه ای
تجزیه و تحلیل عملکرد وب سایت:
مقدمه
تجزیه و تحلیل صفحات وب سایت برتر و صفحات ورودی
تکلیف: یافتن صفحات برتر وب سایت
راه حل: یافتن صفحات وب سایت برتر
تکلیف: یافتن صفحات ورودی برتر
راه حل: یافتن صفحات ورودی برتر
تجزیه و تحلیل نرخ پرش و تست های صفحه فرود
واگذاری: محاسبه نرخ پرش
راه حل: محاسبه نرخ پرش
تکلیف: تجزیه و تحلیل تست های صفحه فرود
راه حل: تجزیه و تحلیل تست های صفحه فرود
تکالیف: تحلیل روند صفحه فرود
راه حل: تحلیل روند صفحه فرود
قیف های تبدیل ساختمان و مسیرهای تبدیل آزمایشی
تکلیف: قیف های تبدیل ساختمان
راه حل: قیف های تبدیل ساختمان
تکلیف: تجزیه و تحلیل تست های قیف تبدیل
راه حل: تجزیه و تحلیل تست های قیف تبدیل
پروژه میان دوره:
مقدمه
تکلیف: پروژه میان دوره
راه حل: پروژه میان دوره
تحلیل مدیریت پورتفولیو کانال:
مقدمه
تجزیه و تحلیل نمونه کارها کانال
تکلیف: تجزیه و تحلیل نمونه کارها کانال
راه حل: تجزیه و تحلیل نمونه کارها کانال
تکلیف: مقایسه ویژگی های کانال
راه حل: مقایسه ویژگی های کانال
تکلیف: بهینه سازی پیشنهاد بین کانالی
راه حل: بهینه سازی پیشنهاد بین کانالی
تکلیف: تجزیه و تحلیل روند نمونه کارها کانال
راه حل: تجزیه و تحلیل روند نمونه کارها کانال
تجزیه و تحلیل ترافیک مستقیم و برند محور
تکلیف: تجزیه و تحلیل ترافیک مستقیم
راه حل: تجزیه و تحلیل ترافیک مستقیم
تجزیه و تحلیل الگوهای کسب و کار و فصلی بودن:
تحلیل الگوهای تجاری و فصلی
تکلیف: تجزیه و تحلیل فصلی
راه حل: تجزیه و تحلیل فصلی
تکلیف: تجزیه و تحلیل الگوهای کسب و کار
راه حل: تجزیه و تحلیل الگوهای کسب و کار
تجزیه و تحلیل محصول:
مقدمه
تجزیه و تحلیل فروش محصول و راه اندازی محصول
تکلیف: تجزیه و تحلیل فروش در سطح محصول
راه حل: تجزیه و تحلیل فروش در سطح محصول
تکلیف: تجزیه و تحلیل راه اندازی محصول
راه حل: تجزیه و تحلیل راه اندازی محصول
تجزیه و تحلیل مسیریابی وب سایت در سطح محصول
تکلیف: مسیریابی وب سایت در سطح محصول
راه حل: مسیریابی وب سایت در سطح محصول
تکلیف: ساخت قیف تبدیل در سطح محصول
راه حل: ساخت قیف تبدیل در سطح محصول
تجزیه و تحلیل سبد محصولات و فروش متقابل
تکلیف: تجزیه و تحلیل متقابل فروش
راه حل: تجزیه و تحلیل متقابل فروش
تکلیف: گسترش سبد محصولات
راه حل: گسترش سبد محصولات
تجزیه و تحلیل نرخ بازپرداخت محصول
تکلیف: تجزیه و تحلیل نرخ بازپرداخت محصول
راه حل: تجزیه و تحلیل نرخ بازپرداخت محصول
تحلیل کاربر:
مقدمه
تجزیه و تحلیل رفتار بازدید و خرید تکراری
تکلیف: شناسایی بازدیدکنندگان تکراری
راه حل: شناسایی بازدیدکنندگان تکراری
تکلیف: تجزیه و تحلیل زمان برای تکرار
راه حل: تجزیه و تحلیل زمان برای تکرار
تکلیف: تجزیه و تحلیل تکرار رفتار کانال
راه حل: تجزیه و تحلیل تکرار رفتار کانال
تکلیف: تجزیه و تحلیل نرخ تبدیل جدید و تکراری
راه حل: تجزیه و تحلیل نرخ تبدیل جدید و تکراری
پروژه نهایی:
مقدمه
تکلیف: پروژه نهایی
راه حل: پروژه نهایی
پایان دادن:
منابع و مراحل بعدی

نمایش سرفصل های انگلیسی

Advanced SQL: MySQL Data Analysis & Business Intelligence