در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

کار با کوئری ها در Microsoft SQL Server 2019

19,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول


با استفاده از آخرین سرور Microsoft SQL
، اصول طراحی ، توسعه و پرس و جو را بیاموزید

عنوان اصلی : Microsoft SQL Server 2019 - Querying SQL Server

سرفصل های دوره :

01 ماژول 1 - ابزار پرس و جو:
001 مقدمه دوره
002 ماژول 1 مقدمه
003 معرفی به استودیوی مدیریت
004 معرفی ابزارهای پرس و جو خط فرمان
02 ماژول 2 - مقدمه ای برای پرس و جو T -SQL:
001 ماژول 2 مقدمه
002 معرفی T-SQL
003 مجموعه های درک
004 درک ترتیب منطقی عملیات در بیانیه های انتخابی
03 ماژول 3 - نمایش داده های اصلی:
001 ماژول 3 مقدمه
002 نوشتن عبارات انتخاب ساده
003 کپی ها را با مجزا از بین ببرید
004 با استفاده از ستون و جدول نام مستعار
005 عبارات موردی ساده بنویسید
04 ماژول 4 - پرس و جو چندین جدول:
001 ماژول 4 مقدمه
002 درک می پیوندد
003 پرس و جو با پیوندهای داخلی
004 پرس و جو با پیوندهای بیرونی
005 پرس و جو با پیوستن صلیب و پیوستن به خود
05 ماژول 5 - داده های مرتب سازی و فیلتر کردن:
001 ماژول 5 مقدمه
002 مرتب سازی داده ها
003 داده های فیلتر با پیش بینی ها
004 فیلتر با بالا و جبران
005 کار با مقادیر ناشناخته
06 ماژول 6 - کار با انواع داده های سرور SQL:
001 ماژول 6 مقدمه
002 نمایش پرس و جو که داده های تاریخ و زمان را برمی گرداند
003 نمایش داده شدی که از توابع تاریخ و زمان استفاده می کنند
004 نمایش داده شدی که داده های شخصیت را برمی گرداند
005 نمایش داده شد که از توابع کاراکتر استفاده می کنند
07 ماژول 7 - استفاده از DML برای تغییر داده ها:
001 ماژول 7 مقدمه
002 درج سوابق با DML
003 به روزرسانی سوابق با استفاده از DML
004 حذف سوابق با استفاده از DML
08 ماژول 8 - با استفاده از توابع داخلی:
001 ماژول 8 مقدمه
002 نمایش پرس و جو با توابع داخلی
003 با استفاده از توابع تبدیل
004 با استفاده از توابع منطقی
005 با استفاده از توابع برای کار با تهی
09 ماژول 9 - گروه بندی و جمع آوری داده ها:
001 ماژول 9 مقدمه
002 با استفاده از توابع کل
003 با استفاده از بند توسط بند بند
004 گروه های فیلتر با داشتن
10 ماژول 10 - با استفاده از زیرمجموعه ها:
001 ماژول 10 مقدمه
002 نوشتن زیرمجموعه های خودمختار
003 نوشتن زیرمجموعه های همبسته
004 با استفاده از محمول موجود با زیرمجموعه ها
11 ماژول 11 - با استفاده از عبارات جدول:
001 ماژول 11 مقدمه
002 با استفاده از نماها
003 با استفاده از توابع با ارزش جدول درون خطی
004 با استفاده از جداول مشتق شده
005 با استفاده از عبارات جدول مشترک
12 ماژول 12 - با استفاده از اپراتورهای مجموعه:
001 ماژول 12 مقدمه
002 نمایش پرس و جو با اپراتور اتحادیه
003 استفاده به جز و تقاطع
004 با استفاده از درخواست
13 ماژول 13 - با استفاده از رتبه بندی پنجره ، افست و توابع کل:
001 ماژول 13 مقدمه
002 ایجاد ویندوز با بیش از
003 کاوش در توابع پنجره
14 ماژول 14 - مجموعه های محوری و گروه بندی:
001 ماژول 14 مقدمه
002 نمایش پرس و جو با محوری و بی نظیر
003 کار با مجموعه های گروه بندی
15 ماژول 15 - اجرای خطای اجرای:
001 معرفی ماژول
002 اجرای خطای T-SQL
003 اجرای استثناء ساختاری
16 ماژول 16 - مدیریت معاملات:
001 ماژول 16 مقدمه
معاملات 002 و موتور پایگاه داده
003 کنترل معاملات
004 دوره بسته بندی

نمایش سرفصل های انگلیسی

Microsoft SQL Server 2019 - Querying SQL Server