در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پایه های ریاضی یادگیری ماشینی

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

جبر خطی ضروری و محاسبات دست در Numpy، Tensorflow و Pytorch

عنوان اصلی : Mathematical Foundations of Machine Learning

سرفصل های دوره :

ساختارهای داده برای جبر خطی:
معرفی
نقشه برداری یک سیستم معادلات خطی
جبر خطی خطی
Tensors
اسکالرها
بردارها و انتقال بردار
هنجارها و بردارهای واحد
براساس بردارهای متعامد و Orthonormal
Tensors ماتریس
نشانه گذاری عمومی تانسور
تمرینات مربوط به ساختارهای جبر
عملیات تانسور:
مقدمه بخش
انتقال تانسور
تراکم تانسور پایه، شامل محصول هادامارد
کاهش تانسور
محصول نقطه
تمرینات بر روی عملیات تانسور
سیستم های خطی با جایگزینی
حل سیستم های خطی با حذف
نمایش سیستم های خطی
خواص ماتریس:
مقدمه بخش
Norm Frobenius
Matrix ضرب
ماتریس متقارن و هویت
ماتریس تمرینات ضرب
Inversion ماتریکس
ماتریس مورب
ماتریس های متعامد
تمرینات ماتریس متعامد
eigenvectors و مقادیر ویژه:
مقدمه بخش
استفاده از ماتریس ها
تحولات احتمالی
Eigenvectors و مقادیر ویژه
ماتریکس تعیین کننده ها
تعیین کننده های ماتریس های بزرگتر
تمرینات تعیین کننده
تعیین کننده ها و مقادیر خاص
EigendeComposition
برنامه های کاربردی Eigenvector و EigenValue
عملیات ماتریس برای یادگیری ماشین:
مقدمه بخش
تجزیه ارزش انحصاری
فشرده سازی داده ها با SVD
Moore-penrose pseudoinverse
اپراتور ردیابی
تجزیه و تحلیل مولفه اصلی (PCA)
منابع برای مطالعه بیشتر جبر خطی
limits:
مقدمه بخش
معرفی به محاسبات دیفرانسیل
معرفی به محاسبات انتگرال
روش خستگی
محاسبه Infinitesimals
برنامه های حسابداری
محاسبه محدودیت
تمرینات بر محدودیت ها
مشتقات و تمایز:
مقدمه بخش
روش دلتا
چگونه مشتقات از محدودیت ها بوجود می آیند
نشانه مشتق شده
مشتق شده از یک ثابت
قانون قدرت
قانون متعدد ثابت
قانون مجموع
تمرینات در قوانین مشتق شده
قانون محصول
قانون فاکتور
قانون زنجیره ای
پیشرفت های پیشرفته در قوانین مشتق شده
قانون قدرت بر روی یک زنجیره تابع
تمایز خودکار:
مقدمه بخش
چه تمایز خودکار چیست؟
autodiff با pytorch
autodiff با tensorflow
معادله خط به عنوان یک گراف تانسور
یادگیری ماشین با autodiff
محاسبات مشتق شده جزئی:
مقدمه بخش
چه مشتقات جزئی
تمرینات مشتق شده جزئی
محاسبه مشتقات جزئی با autodiff
مشتقات جزئی پیشرفته
تمرینات پیشرفته پیشرفته
نشانه مشتقات جزئی
قانون زنجیره ای برای مشتقات جزئی
تمرینات در قانون زنجیره چند متغیره
رگرسیون نقطه به نقطه
Gradient از هزینه درجه دوم
نزولی شیب هزینه
BackPropagation
مشتقات جزئی مرتبه بالاتر
ورزش در مشتقات جزئی مرتبه بالاتر
محاسبات انتگرال:
مقدمه بخش
طبقه بندی باینری
ماتریس سردرگمی
منحنی مشخصه گیرنده (ROC)
قوانین محاسباتی انتگرال
تمرینات انتگرال نامحدود
انتگرال های قطعی
ادغام عددی با پایتون
تمرین انتگرال قطعی
پیدا کردن منطقه تحت منحنی ROC
منابع برای مطالعه بیشتر حسابداری
تبریک می گوییم!

نمایش سرفصل های انگلیسی

Mathematical Foundations of Machine Learning