در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

مدیریت استرس

19,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

فارغ التحصیلان دوره مربیگری مدیریت استرس ، حرفه ای را در مربیگری مدیریت استرس CGRSC
آماده کردند

عنوان اصلی : Stress Management Coaching Certification CGRSC Stress Coach

سرفصل های دوره :

کوچینگ مدیریت استرس: تاثیر استرس را درک کنید:
[آموزش] تأثیر استرس از اینجا شروع می شود
تاثیر استرس قسمت 1
تأثیر استرس قسمت 2
تأثیر استرس قسمت 3
امتحان شماره 1 را تمرین کنید
تاثیر استرس قسمت 4
تاثیر استرس قسمت 5
تاثیر استرس قسمت 6
امتحان شماره 2 را تمرین کنید
تأثیر استرس قسمت 7
تاثیر استرس قسمت 8
مشکل/راه حل استرس
امتحان شماره 3 را تمرین کنید
خلاصه تاثیر استرس
تست استرس: نحوه استفاده از تست استرس در مربیگری:
[۲ دانلود] ارزیابی تست استرس
تنظیم تست استرس
تست استرس قسمت 1
تست استرس قسمت 2
تست استرس قسمت 3
برنامه مربیگری گروه مدیریت استرس:
معرفی برنامه سلامتی و مربیگری گروهی در محل کار - استرس کمتر
برنامه سلامتی و مربیگری گروهی در محل کار - اکنون کمتر از استرس، قسمت 1
برنامه سلامتی و مربیگری گروهی در محل کار - اکنون کمتر از استرس، قسمت 2
برنامه سلامتی و مربیگری گروهی در محل کار - اکنون کمتر از استرس، قسمت 3
برنامه سلامتی و مربیگری گروهی در محل کار - اکنون کمتر از استرس، قسمت 4
برنامه سلامتی و مربیگری گروهی در محل کار - اکنون کمتر از استرس، قسمت 5
برنامه سلامتی و مربیگری گروهی در محل کار - اکنون کمتر از استرس، قسمت 6
برنامه سلامتی و مربیگری گروهی در محل کار - اکنون کمتر از استرس، قسمت 7
برنامه سلامتی و مربیگری گروهی در محل کار - اکنون کمتر از استرس، قسمت 8
کوچینگ مدیریت استرس: 6 مطالعه موردی مشتری برتر:
مشتریان مربیگری مدیریت استرس
[دانلود] مطالعه موردی مشتری شماره 1
[دانلود] مطالعه موردی مشتری شماره 2
[دانلود] مطالعه موردی مشتری شماره 3
[دانلود] مطالعه موردی مشتری شماره 4
[دانلود] مطالعه موردی مشتری شماره 5
[دانلود] مطالعه موردی مشتری شماره 6
فعالیت تمرین مفید جلسه QS
برنامه جلسه QS
جلسه مربیگری مدیریت استرس شماره 1:
کوچینگ مدیریت استرس موفقیت
[دانلود] S of the S-T-R-E-S-S-U Storm
F از فرمول F-R-E-E-D-O-M
مربیگری مدیریت استرس 1 مرحله 1
مربیگری مدیریت استرس 1 مرحله 2
مربیگری مدیریت استرس 1 مرحله 3
مربیگری مدیریت استرس 1 مرحله 4
مربیگری مدیریت استرس 1 مرحله 5
مربیگری مدیریت استرس 1 مرحله 6
مربیگری مدیریت استرس 1 مرحله 7
مربیگری مدیریت استرس 1 مرحله 8
مربیگری مدیریت استرس 1 مرحله 9
جلسه شماره 1 فعالیت تمرینی مفید
پایان جلسه اول مربیگری مدیریت استرس
جلسه مربیگری مدیریت استرس شماره 2 :
[دانلود] T of the S-T-R-E-S-S-U Storm
R فرمول F-R-E-E-D-O-M
مربیگری مدیریت استرس 2 مرحله 1
مربیگری مدیریت استرس 2 مرحله 2
مربیگری مدیریت استرس 2 مرحله 3
مربیگری مدیریت استرس 2 مرحله 4
مربیگری مدیریت استرس 2 مرحله 5
مربیگری مدیریت استرس 2 مرحله 6
مربیگری مدیریت استرس 2 مرحله 7
مربیگری مدیریت استرس 2 مرحله 8
مربیگری مدیریت استرس 2 مرحله 9
جلسه شماره 2 فعالیت تمرینی مفید
جلسه مربیگری مدیریت استرس شماره 3:
[دانلود] R of the S-T-R-E-S-S-U Storm
E از فرمول F-R-E-E-D-O-M
مربی مدیریت استرس 3 مرحله 1
مربیگری مدیریت استرس 3 مرحله 2
مربیگری مدیریت استرس 3 مرحله 3
مربیگری مدیریت استرس 3 مرحله 4
مربیگری مدیریت استرس 3 مرحله 5
مربیگری مدیریت استرس 3 مرحله 6
مربیگری مدیریت استرس 3 مرحله 7
[PDF] مربیگری مدیریت استرس 3 مرحله 8
مربیگری مدیریت استرس 3 مرحله 9
جلسه شماره 3 فعالیت تمرینی مفید
جلسه مربیگری مدیریت استرس شماره 4:
نکات مربیگری جلسه 4 مدیریت استرس با لوئیز
[دانلود] E of the S-T-R-E-S-S-U Storm
E از فرمول F-R-E-E-D-O-M
مربیگری مدیریت استرس 4 مرحله 1
مربیگری مدیریت استرس 4 مرحله 2
مربیگری مدیریت استرس 4 مرحله 3
مربیگری مدیریت استرس 4 مرحله 4
مربیگری مدیریت استرس 4 مرحله 5
مربیگری مدیریت استرس 4 مرحله 6
مربیگری مدیریت استرس 4 مرحله 7
[PDF] مربیگری مدیریت استرس 4 مرحله 8
مربیگری مدیریت استرس 4 مرحله 9
جلسه شماره 4 فعالیت تمرینی مفید
پایان جلسه چهارم مربیگری مدیریت استرس
جلسه مربیگری مدیریت استرس شماره 5:
[دانلود] S of the S-T-R-E-S-S-U Storm
D از فرمول F-R-E-E-D-O-M
مربیگری مدیریت استرس 5 مرحله 1
مربیگری مدیریت استرس 5 مرحله 2
مربیگری مدیریت استرس 5 مرحله 3
مربیگری مدیریت استرس 5 مرحله 4
مربیگری مدیریت استرس 5 مرحله 5
مربیگری مدیریت استرس 5 مرحله 6
مربیگری مدیریت استرس 5 مرحله 7
[PDF] مربیگری مدیریت استرس 5 مرحله 8
مربیگری مدیریت استرس 5 مرحله 9
جلسه شماره 5 فعالیت تمرینی مفید
جلسه مربیگری مدیریت استرس شماره 6 :
[دانلود] S of the S-T-R-E-S-S-U Storm
O از فرمول F-R-E-E-D-O-M
مربیگری مدیریت استرس 6 مرحله 1
کوچینگ مدیریت استرس 6گام 2
مربیگری مدیریت استرس 6 مرحله 3
مربیگری مدیریت استرس 6 مرحله 4
مربیگری مدیریت استرس 6 مرحله 5
مربیگری مدیریت استرس 6 مرحله 6
مربیگری مدیریت استرس 6 مرحله 7
[PDF] مربیگری مدیریت استرس 6 مرحله 8
مربیگری مدیریت استرس 6 مرحله 9
جلسه شماره 6 فعالیت تمرینی مفید
جلسه مربیگری مدیریت استرس شماره 7:
[دانلود] U of the S-T-R-E-S-S-U Storm
M فرمول F-R-E-E-D-O-M
مربیگری مدیریت استرس 7 مرحله 1
مربیگری مدیریت استرس 7 مرحله 2
مربیگری مدیریت استرس 7 مرحله 3
مربیگری مدیریت استرس 7 مرحله 4
مربیگری مدیریت استرس 7 مرحله 5
مربیگری مدیریت استرس 7 مرحله 6
مربیگری مدیریت استرس 7 مرحله 7
مربیگری مدیریت استرس 7 مرحله 8
مربیگری مدیریت استرس 7 مرحله 9
جلسه شماره 7 فعالیت تمرینی مفید
گواهی مربیگری مدیریت استرس مراحل بعدی:
گواهی مربیگری مدیریت استرس
سطح 2 خود ارزیابی
دستورالعمل های کار میدانی سطح 2
الگوهای کار میدانی سطح 2
فارغ التحصیلان سطح 1
فارغ التحصیلان سطح 2

نمایش سرفصل های انگلیسی

Stress Management Coaching Certification CGRSC Stress Coach