در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

فیلم یادگیری Exploratory Data Analysis with AWS Machine Learning

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی یاد می گیرید که چطور به کمک امکانات یادگیری ماشینی موجود در AWS می توانید تحلیل داده ها را انجام دهید. 

عنوان اصلی : Exploratory Data Analysis with AWS Machine Learning

سرفصل ها :

بررسی اجمالی دوره
درباره دوره
تجزیه و تحلیل داده ها چیست؟
معرفی مجموعه داده ما
درباره آزمون تخصصی یادگیری ماشین AWS
Refresher: AWS Machine Learning Pipeline
خلاصه
نسخه ی نمایشی: تنظیم محیط
بررسی اجمالی
چولگی و کورتوز
تیم تجزیه و تحلیل داده های Globomantics
نسخه ی نمایشی: تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از AWS
خلاصه
بررسی اجمالی
داده ها در دنیای واقعی
نامگذاری چیزها مانند یک حرفه ای
بازنگری آمار
بازنگری احتمال
انواع تجسم
خلاصه
AWS QuickSight
بررسی اجمالی
استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها
نسخه ی نمایشی: Amazon QuickSight
طرح جعبه و سبیل
نسخه ی نمایشی: AWS SageMaker Visualization
چرا تحلیل داده ها؟
نسخه ی نمایشی: حذف ویژگی های بسیار مرتبط
چالش فرمت های ناسازگار
خلاصه
نسخه ی نمایشی: رفع مقیاس داده ها
نسخه ی نمایشی: حذف موارد پرت
بررسی اجمالی
چالش داده های نامتعادل
چرا آماده سازی داده ها؟
چالش نقاط دورافتاده
چالش ویژگی های بسیار مرتبط
چالش مقیاس ویژگی ها
نسخه ی نمایشی: رفع توزیع نادرست
نسخه ی نمایشی: رفع مقادیر از دست رفته
نسخه ی نمایشی: رفع مشکل ارائه داده ها
چالش ابعاد بالا
چالش توزیع نادرست
ارائه دشوار چالش داده ها
چالش داده از دست رفته

نمایش سرفصل های انگلیسی

Exploratory Data Analysis with AWS Machine Learning