در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

فیلم یادگیری CCNP Security SIMOS 300-209 Deep Dive

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی با مبحث مدرک بین المللی CCNP Security SIMOS 300-209 آشنا شده و مطالب آن را در پروژه های واقعی تجربه و تمرین خواهید کرد.

عنوان اصلی : CCNP Security SIMOS 300-209 Deep Dive

سرفصل ها :


معرفی دوره:
SIMOS: مقدمه

مبانی IPSec و رمزنگاری:
SIMOS: IPSec مقدمه
SIMOS: VPN بر اساس معرفی پروتکل ها
SIMOS: VPN در Cisco IOS و Cisco ASA پشتیبانی می شود
SIMOS: معرفی محرمانه بودن ویژگی IPSec
SIMOS: معرفی یکپارچگی ویژگی IPSec
SIMOS: IPSec Feature Data Origin Authentication مقدمه
SIMOS: IPSec Feature Anti-Replay معرفی
SIMOS: معرفی پروتکل های IPSec
SIMOS: IKE مقدمه
SIMOS: معرفی حالت اصلی IKE
SIMOS: معرفی حالت تهاجمی IKE
SIMOS: معرفی حالت سریع IKE
SIMOS: IKE Phases معرفی
SIMOS: ISAKMP مقدمه
SIMOS: معرفی حالت حمل و نقل IPSec
SIMOS: معرفی حالت تونل IPSec
SIMOS: SA و اجزای آن معرفی
SIMOS: DH Working Introduction
SIMOS: مقدمه الگوریتم های رمزگذاری
SIMOS: PKI مقدمه
SIMOS: مقدمه ق
SIMOS: ESP مقدمه
SIMOS: NAT-Traversal Introduction
SIMOS: IKE Versions معرفی
SIMOS: Hashing Introduction
SIMOS: نحوه نصب Certificate Authority در Cisco IOS
SIMOS: نحوه نصب Certificate Authority روی Microsoft Server 2003
SIMOS: نحوه نصب Certificate Authority روی Microsoft Server 2008
SIMOS: نحوه نصب Certificate Authority روی Microsoft Server 2012
SIMOS: نحوه نصب Certificate Authority روی Microsoft Server 2016

مبانی VPN Site-Site:
SIMOS: نسخه نمایشی VPN سایت-سایت

پیاده سازی Site-Site VPN در Cisco IOS:
SIMOS: IOS Site-Site With Pre-Shared
SIMOS: سایت IOS با GRE از طریق IPSec
SIMOS: IOS Site-Site with Self Signature
SIMOS: IOS Site-Site با امضای RSA IOS CA
SIMOS: IOS Site-Site با امضای RSA Microsoft CA 2003
SIMOS: IOS Site-Site با امضای RSA Microsoft CA 2008
SIMOS: IOS Site-Site با امضای RSA Microsoft CA 2012
SIMOS: IOS Site-Site با VTI استاتیک با کلید Wild card
SIMOS: IOS Site-Site با حالت تهاجمی
SIMOS: IOS Site-Site با روش اول تحت شبکه همپوشانی
SIMOS: IOS Site-Site با روش دوم زیرشبکه همپوشانی
SIMOS: IOS Site-site with Key Ring
SIMOS: سایت IOS با حلقه کلید و امضای خود
SIMOS: IOS Site-Site با احراز هویت نام میزبان
SIMOS: سایت IOS با استفاده از IPv6 از قبل به اشتراک گذاشته شده است
SIMOS: IOS Site-Site با امضای RSA IPv6 IOS CA
SIMOS: IOS Site-Site با امضای RSA IPv6 Microsoft CA 2008
SIMOS: IOS Site-Site با امضای RSA IPv6 Microsoft CA 2012
SIMOS: IOS Site-site with Stateless Failover
SIMOS: IOS Site-Site با حالت Failover کامل
SIMOS: IOS Site-Site با NAT-T
SIMOS: IOS Site-Site بین SIMOS: IOS و ASA با استفاده از ISAKMP Pre-Shared (8.0)
SIMOS: IOS Site-Site بین SIMOS: IOS و ASA با استفاده از ISAKMP Pre-Shared (8.4)
SIMOS: IOS Site-Site بین SIMOS: IOS و ASA با استفاده از ISAKMP RSA (8.4)
SIMOS: IOS Site-Site بین SIMOS: IOS و ASA با استفاده از IKEv2 Pre-Shared
SIMOS: IOS Site-Site Troubleshoot Ticket 1
SIMOS: IOS Site-Site Troubleshoot Ticket 2
SIMOS: IOS Site-Site Troubleshoot Ticket 3
SIMOS: IOS Site-Site Troubleshoot Ticket 4
SIMOS: IOS Site-Site Troubleshoot Ticket 5
SIMOS: IOS Site-Site Troubleshoot Ticket 6
SIMOS: IOS Site-Site Troubleshoot Ticket 7
SIMOS: IOS Site-Site Troubleshoot Ticket 8
SIMOS: IOS Site-Site Troubleshoot Ticket 9

پیاده سازی Site-Site VPN در Cisco ASA نسخه 8.x:
SIMOS: ASA-8.x Site-Site VPN Demo
SIMOS: ASA-8.x Site-Site VPN PSK
SIMOS: ASA-8.x Site-Site VPN RSA 2003
SIMOS: ASA-8.x Site-Site VPN RSA 2008
SIMOS: ASA-8.x Site-Site VPN RSA 2012
SIMOS: ASA-8.x Site-Site VPN RSA IOS CA
SIMOS: ASA-8.x IOS Site-Site VPN PSK
SIMOS: ASA-8.x IOS Site-Site VPN Certificates
SIMOS: ASA-8.x سایت-سایت VPN PSK روش زیرشبکه همپوشانی اول
SIMOS: ASA-8.x Site-Site VPN PSK روش زیرشبکه همپوشانی دوم
SIMOS: ASA-8.x IOS Site-Site VPN PSK Subnet همپوشانی
SIMOS: ASA-8.x سایت-سایت VPN PSK با SLA
SIMOS: Cisco Configuration Professional Installation
SIMOS: IOS Site-Site با CCP

پیاده سازی Site-Site VPN در Cisco ASA نسخه 9.x:
SIMOS: ASA-9.x Site-Site VPN با ASDM
SIMOS: ASA-9.x Site-Site VPN با IKEv1 PSK
SIMOS: ASA-9.x Site-Site VPN با IKEv2 PSK
SIMOS: ASA-9.x و IOS Site-Site VPN با IKEv1 PSK
SIMOS: ASA-9.x Site-Site VPN IKEv1 MS 2003
SIMOS: ASA-9.x Site-Site VPN IKEv1 MS 2008
SIMOS: ASA-9.x Site-Site VPN IKEv1 MS 2012
SIMOS: ASA-9.x Site-Site VPN IKEv1 MS 2016
SIMOS: ASA-9.x Site-Site VPN IKEv2 MS 2003
SIMOS: ASA-9.x Site-Site VPN IKEv2 MS 2008
SIMOS: ASA-9.x Site-Site VPN IKEv2 MS 2012
SIMOS: ASA-9.x Site-Site VPN IKEv2 MS 2016

اصول دسترسی از راه دور VPN:
SIMOS: معرفی VPN با دسترسی از راه دور
SIMOS: معرفی حالت‌های VPN با دسترسی از راه دور
SIMOS: Remote Access VPN Client Mode نرم افزار معرفی
SIMOS: معرفی سخت افزار حالت کلاینت VPN با دسترسی از راه دور
SIMOS: معرفی حالت توسعه شبکه VPN با دسترسی از راه دور
SIMOS: Remote Access VPN Network Extension Plus Mode معرفی
SIMOS: معرفی کارکرد VPN با دسترسی از راه دور

پیاده سازی Remote Access VPN Cisco IOS:
SIMOS: دسترسی از راه دور IOS با کلاسیک از قبل به اشتراک گذاشته شده
SIMOS: دسترسی از راه دور IOS با امضای RSA Microsoft CA 2003
SIMOS: دسترسی از راه دور IOS با امضای RSA Microsoft CA 2008
SIMOS: دسترسی از راه دور IOS با امضای RSA Microsoft CA 2012
SIMOS: IOS Remote Access Client Mode Classic Pre-Shared
SIMOS: IOS Remote Network Extension Mode Classic Pre-Shared
SIMOS: IOS Remote Access Network Extension Plus Mode Classic Pre-Shared
SIMOS: IOS Remote Access Client Mode DVTI Pre-Shared
SIMOS: IOS Remote Network Extension Mode DVTI Pre-Shared
SIMOS: IOS Remote Access Network Extension Plus Mode DVTI Pre-Shared
SIMOS: حالت کلاینت دسترسی از راه دور IOS با RSA 2003 CA DVTI
SIMOS: IOS Remote Access NEM با RSA 2008 CA DVTI
SIMOS: IOS Remote Access NE Plus با RSA 2012 CA DVTI
SIMOS: دسترسی از راه دور IOS با حالت کلاینت NAT-T
SIMOS: IOS Remote Access ASA & Router Client Mode
SIMOS: دسترسی از راه دور IOS ASA و روتر NEM
SIMOS: IOS Remote Access ASA & Router NE Plus
SIMOS: IOS Remote Access Advance
SIMOS: IOS Remote Access Troubleshoot Ticket 1
SIMOS: IOS Remote Access Troubleshoot Ticket 2
SIMOS: IOS Remote Access Troubleshoot Ticket 3
SIMOS: IOS Remote Access Troubleshoot Ticket 4
SIMOS: IOS Remote Access Troubleshoot Ticket 5
SIMOS: IOS Remote Access Troubleshoot Ticket 6
SIMOS: دسترسی از راه دور IOS با CCP

پیاده سازی Remote Access VPN Cisco ASA نسخه 8.x:
SIMOS: ASA-8.x Remote Access VPN PSK
SIMOS: ASA-8.x Remote Access VPN RSA 2003
SIMOS: ASA-8.x Remote Access VPN RSA 2008
SIMOS: ASA-8.x Remote Access VPN RSA 2012
SIMOS: ASA-8.x Remote Access VPN Hair-pining
SIMOS: ASA-8.x Remote Access VPN Advance
SIMOS: ASA-8.x Remote Access VPN B/W ASA & IOS PSK Client Mode
SIMOS: ASA-8.x دسترسی از راه دور VPN B/W ASA و IOS PSK NEM
SIMOS: ASA-8.x Remote Access VPN B/W ASA و IOS PSK NEM+
SIMOS: ASA-8.x Remote Access VPN B/W ASA-IOS با استفاده از IOS CA
SIMOS: ASA-8.x دسترسی از راه دور VPN AAA با ACS 5.8 TACACS+
SIMOS: ASA-8.x دسترسی از راه دور VPN AAA با ACS 5.8 RADIUS
SIMOS: ASA-8.x Remote Access VPN AAA با ISE 2.0.0 RADIUS
SIMOS: ASA-8.x VPN Load Balancing

پیاده سازی Remote Access VPN در Cisco ASA نسخه 9.x:
SIMOS: ASA-9.x دسترسی از راه دور VPN PSK
SIMOS: ASA-9.x Remote Access VPN PSK ASDM
SIMOS: ASA-9.x Remote Access VPN IKEv1 MS 2003
SIMOS: ASA-9.x Remote Access VPN IKEv1 MS 2008
SIMOS: ASA-9.x Remote Access VPN IKEv1 MS 2012
SIMOS: ASA-9.x Remote Access VPN IKEv1 MS 2016

مبانی SSL VPN:
SIMOS: SSL VPN معرفی
SIMOS: SSL VPN Modes معرفی
SIMOS: SSL VPN Modes Requirements مقدمه
SIMOS: SSL VPN Working Introduction

پیاده سازی Secure Socket Layer VPN در Cisco IOS:
SIMOS: حالت بدون کلاینت IOS SSL
SIMOS: IOS SSL Thin Client Mode
SIMOS: IOS SSL Thick Client Mode
SIMOS: IOS SSL AAA Authentication
SIMOS: IOS SSL با در دسترس بودن بالا و NAT
SIMOS: IOS SSL Single-Gateway Multiple Context
SIMOS: IOS SSL Multiple-Gateway Multiple Context
SIMOS: IOS SSL Advance
SIMOS: IOS SSL Troubleshoot Ticket 1
SIMOS: IOS SSL Troubleshoot Ticket 2

پیاده سازی Secure Socket Layer VPN در Cisco ASA نسخه 8.x:
SIMOS: ASA-8.x SSL Clientless
SIMOS: ASA-8.x SSL Thin Client
SIMOS: ASA-8.x SSL Thick Client
SIMOS: ASA-8.x SSL CSD
SIMOS: ASA-8.x SSL Plug-in
SIMOS: ASA-8.x SSL Smart Tunnel
SIMOS: ASA-8.x SSL Thick Client Advance
SIMOS: ASA-8.x SSL و پیکربندی ترکیبی دسترسی از راه دور
SIMOS: ASA-8.x SSL AAA احراز هویت با ACS 5.8 TACACS+
SIMOS: ASA-8.x SSL AAA احراز هویت با ACS 5.8 RADIUS
SIMOS: ASA-8.x SSL AAA Authentication با ISE 2.0.0 RADIUS

پیاده سازی Secure Socket Layer VPN در Cisco ASA نسخه 9.x:
SIMOS: ASA-9.x SSL Clientless ASDM
SIMOS: ASA-9.x SSL AnyConnect ASDM
SIMOS: ASA-9.1 SSL Clientless Lab
SIMOS: ASA-9.1 SSL Thin Client Lab
SIMOS: ASA-9.1 SSL Thich Client AnyConnect 2.x Lab

اصول و پیاده سازی DMVPN در Cisco IOS:
SIMOS: DMVPN مقدمه
SIMOS: NHRP مقدمه
SIMOS: mGRE مقدمه
SIMOS: DMVPN معرفی کار
SIMOS: DMVPN Limitation مقدمه
SIMOS: DMVPN Advantages مقدمه
SIMOS: DMVPN فاز 1 مقدمه
SIMOS: DMVPN فاز 2 مقدمه
SIMOS: DMVPN فاز 3 مقدمه
SIMOS: IOS DMVPN Single Hub با EIGRP
SIMOS: IOS DMVPN Dual Hub با EIGRP
SIMOS: IOS DMVPN Single Hub با OSPF
SIMOS: IOS DMVPN Dual Hub با OSPF
SIMOS: IOS DMVPN با حلقه کلید و نمایه ISAKMP
SIMOS: IOS DMVPN با امضای RSA Microsoft CA 2003
SIMOS: IOS DMVPN با امضای RSA Microsoft CA 2008
SIMOS: IOS DMVPN با امضای RSA Microsoft CA 2012
SIMOS: IOS DMVPN فاز 1 استقرار
SIMOS: IOS DMVPN فاز 2 استقرار
SIMOS: IOS DMVPN فاز 3 استقرار
SIMOS: IOS DMVPN با IOS CA
SIMOS: IOS DMVPN با IKEv2
SIMOS: IOS DMVPN با NAT-T
SIMOS: IOS DMVPN با آدرس دهی IP پویا
SIMOS: IOS DMVPN برای IPv6
SIMOS: IOS DMVPN Dual Hub Dual DMVPN

مبانی و پیاده سازی GETVPN در Cisco IOS:
SIMOS: GET VPN معرفی
SIMOS: GDOI مقدمه
SIMOS: معرفی سرور کلید
SIMOS: کلید رمزگذاری کلید معرفی
SIMOS: معرفی کلید رمزگذاری ترافیک
SIMOS: Rekey Process معرفی
SIMOS: Unicast Rekey Process معرفی
SIMOS: Multicast Rekey Process معرفی
SIMOS: معرفی اعضای گروه
SIMOS: معرفی سربرگ تونل
SIMOS: TBAR مقدمه
SIMOS: COOPs مقدمه
SIMOS: GET VPN Working Introduction
SIMOS: GET VPN Advantages مقدمه
SIMOS: IOS GET VPN Unicast Pre-Shared
SIMOS: IOS GET VPN Multicast Pre-Shared Dense Mode
SIMOS: IOS GET VPN Multicast Pre-Share Sparse Mode
SIMOS: IOS GET VPN Multicast Pre-Shared Sparse Dense Mode
SIMOS: IOS دریافت VPN Unicast با RSA IOS CA
SIMOS: IOS دریافت VPN Unicast با RSA Microsoft CA 2003
SIMOS: IOS دریافت VPN Unicast با RSA Microsoft CA 2008
SIMOS: IOS دریافت VPN Unicast با RSA Microsoft CA 2012
SIMOS: IOS دریافت VPN با مجوز COOPs و GM
SIMOS: IOS دریافت VPN با NAT

اصول و پیاده سازی Flex VPN در Cisco IOS:
SIMOS: IPSec Flex VPN معرفی
SIMOS: IOS Flex Site-Site IPv4 with Pre-Shared
SIMOS: IOS Flex Site-Site IPv4 با RSA IOS CA
SIMOS: IOS Flex Site-Site IPv4 با RSA Microsoft CA 2003
SIMOS: IOS Flex Site-Site IPv4 با RSA Microsoft CA 2008
SIMOS: IOS Flex Site-Site IPv4 با RSA Microsoft CA 2012
SIMOS: IOS Flex Remote Access IPv4 with Pre-Shared
SIMOS: IOS Flex Remote Access IPv4 با RSA IOS CA
SIMOS: IOS Flex Remote Access IPv4 با RSA Microsoft CA 2003
SIMOS: IOS Flex Site-Site IPv6 with Pre-Shared
SIMOS: IOS Flex Remote Access IPv6 with Pre-Shared

پیاده سازی IOS VPN با استفاده از سرور مایکروسافت 2016:
SIMOS: IOS Site-Site با RSA Microsoft CA 2016
SIMOS: دسترسی از راه دور IOS با RSA Microsoft CA 2016
SIMOS: IOS DMVPN با RSA Microsoft CA 2016
SIMOS: IOS GETVPN با RSA Microsoft CA 2016
SIMOS: IOS Flex Site-site with RSA Microsoft CA 2016
SIMOS: IOS Flex Remote Access با RSA Microsoft CA 2016

کامل بودن دوره:
نهایی
حالا بعد چی؟ در تمام دوره ها تخفیف بگیرید!

نمایش سرفصل های انگلیسی

CCNP Security SIMOS 300-209 Deep Dive