در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

فیلم یادگیری کامل Unreal Engine

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

یک راهنمای موتور غیر واقعی

عنوان اصلی : Unreal Engine Blueprint Design Patterns: Code to Blueprints

سرفصل های دوره :

مقدمه:
Github Repo و زبان های دیگر
الگوی ناظر:
بحث الگوی ناظر
نمودار کلاس UML الگوی ناظر
رابط ها
مشترکین
Observer Main
تست ناظر
رابط BP
فریکی آلن
Observer Main BP
تست ناظر BP
آزمون ناظر
الگوی سازنده:
بحث الگوی سازنده
نمودار کلاس UML الگوی سازنده
رابط پلان طبقه
رابط سازنده مسکن
مسکن
سازنده اقامتگاه هتل
مهندس معماری
Builder Main
تست سازنده
رابط پلان طبقه BP
رابط سازنده مسکن BP
مسکن BP
سازمان اقامتگاه هتل BP
سازمان اقامتگاه هتل BP 2
مهندس معماری BP
Builder Main BP
بیلدر تست BP
مسابقه الگوی سازنده
الگوی آداپتور:
بحث الگوی آداپتور
نمودار کلاس الگوی آداپتور UML
رابط Slingshot
کلاس تفنگ
کلاس تیراندازی
کلاس آداپتور تفنگ
آداپتور اصلی
تست آداپتور
تنظیم الگوی آداپتور BP
رابط Slingshot BP
تفنگ BP
تیرانداز BP
آداپتور تفنگ BP
آداپتور اصلی BP
تست الگوی آداپتور BP
آزمون الگوی آداپتور
الگوی دکوراتور:
بحث الگوی دکوراتور
نمودار کلاس UML Decorator
رابط دشمن
دشمن غوغا
دشمن پرتابه
دکوراتور اصلی
تست دکوراتور
Enemy Interface BP
Melee Enemy BP
پرتابه دشمن BP
دکوراتور اصلی BP
تست دکوراتور BP
مسابقه الگوی دکوراتور
الگوی استراتژی:
بحث الگوی استراتژی
نمودار کلاس UML الگوی استراتژی
رابط استراتژی نبرد
همه کلاس های استراتژی
ناو جنگی
راهبرد اصلی
تست استراتژی
رابط استراتژی نبرد BP
همه کلاس های استراتژی BP
نبرد ناو BP
استراتژی اصلی BP
تست استراتژی BP
الگوی سینگلتون:
بحث الگوی تک
نمودار کلاس UML الگوی تک
کلاس موجودی
اصلی و آزمایشی Singleton
Singleton Main BP
موجودی BP
تست BP سینگلتون

نمایش سرفصل های انگلیسی

Unreal Engine Blueprint Design Patterns: Code to Blueprints