در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

ساخت بسیار واقعی موهای یک کاراکتر در Unreal Engine

19,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

این آموزش ساده ترین و لذت بخش ترین روش انجام مو برای بازی با کیفیت حرفه ای است.

عنوان اصلی : UE4 for Real-Time Hair Course

سرفصل های دوره :

01 Chapter1_مرجع جمع آوری و آناتومی:
001 C1_1_معرفی دوره
002 C1_2_Reference_Gathering
003 C1_3_Hair_Anatomy
004 C1_4_XgenFundamentals
005 C1_5_Xgen_Modifiers_Utilities
02 Chapter2_ایجاد بافت مو:
001 C2_1_Intro
002 C2_2_Planning_The_Texture
003 C2_3_Setting_up_Maya_Scritps
004 C2_4_Plane_Ramps_And_Descriptions
005 C2_5_Drawing_And_Adding_Spline_Guides
006 C2_6_Xgen_Creating_First_Hair_card_Base
007 C2_7_Xgen_Saving_Modifiers_Applying_to_Descriptions
008 C2_8_Xgen_Tweaking_Descritions
009 C2_9_Xgen_Adding_extra_descriptions_and_converting_to_splines
010 C2_10_Converting_Splines_Into_Geometry
011 C2_11_Setting_Up Zbrush
012 C2_12_Tweaking_HighPoly_part1
013 C2_13_Tweaking_HighPoly_part2
014 C2_14_Tweaking_HighPoly_part3
015 C2_15_Tweaking_HighPoly_part4
016 C2_16_Tweaking_HighPoly_part5
017 C2_17_Tweaking_HighPoly_part6
018 C2_18_Tweaking_HighPoly_part7
019 C2_19_Finalizing_Highpoly
020 C2_20_Bake_Helpers
021 C2_21_Xnormal_Baking_Maps
022 C2_22_Diffuse_Specular
023 C2_23_Creating_Hair_Cards_Part_1
024 C2_24_Finalizing_Hair_Cards_2
03 Chapter3_راه‌اندازی صحنه اصلی و ادغام بلادرنگ:
001 C3_1_Intro
002 C3_2_Setting_up_Hair_Library_Part1
003 C3_3_Setting_up_Hair_Library_Part2
004 C3_4_Setting_up_Hair_Library_Part3
005 C3_5_Gizmo_Transform_Types
006 C3_6_Braid_part1
007 C3_7_Braid_part2
008 C3_8_Finalizing_Braid
009 C3_9_Integrating_Toolbag3
04 Chapter4_Creating Base layer/Blockout برای مدل موهای ما:
001 C4_1_Intro
002 C4_2_TopBraid_Part1
003 C4_3_TopBraid_Part2
004 C4_4_Back_Part1
005 C4_5_Back_Part2
006 C4_6_Braid_Blockout
007 C4_7_Braid_Transitions_1
008 C4_8_Braid_Transitions_2
009 C4_9_Side_Hair
010 C4_10_Refining_Blockout
011 C4_11_Ponytail_Blockout_check
05 Chapter5_ایجاد لایه دوم برای مدل مو:
001 C5_1_Intro
002 C5_2_Back_Break_layer_1
003 C5_3_Back_Break_layer_2
004 C5_4_Side_Tail_Break_layer
005 C5_5_Top_Transitions_1
006 C5_6_Top_Transitions_2
007 C5_7_Top_Back_Tweaks
008 C5_8_Braid_tweaks
009 C5_9_2ndLayer_Final_Tweaks
06 Chapter6_ایجاد لایه سوم و مسیرهای پرواز:
001 C6_1_Intro
002 C6_2_Top_Flyways_1
003 C6_3_Top_Flyways_2
004 C6_4_Side_Flyways
005 C6_5_Ponytail_Flyways
006 C6_6_Back_flyways_1
007 C6_7_Overall_shape_tweaks_1
008 C6_8_Overall_shape_tweaks_2
07 Chapter7_Rendering در Unreal Engine 4:
001 C7_1_Intro
002 C7_2_Props
003 C7_3_Ue4_1
004 C7_4_Ue4_2
005 C7_5_Rendering_Closing_words

نمایش سرفصل های انگلیسی

UE4 for Real-Time Hair Course