در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

ساخت برنامه های کاربردی در زبان دلفی

13,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

دلفی یک ابزار فوق العاده برای ساخت برنامه های کاربردی برای انواع سیستم عامل ها است. در این دوره ما قصد داریم روی ساخت برنامه های کاربردی برای ویندوز با استفاده از کتابخانه کامپوننت بصری (VCL) تمرکز کنیم. این دوره (و بخش های بعدی)، جامع ترین و عمیق ترین نوع آن است، از آنکه بسیاری از کنترل های VCL را یاد می گیرید و نحوه استفاده از آنها را در جزئیات بیشتر از بیشتر توسعه دهندگان دلفی دلفی یاد خواهید گرفت.
این دوره ساختمان را پوشش خواهد داد برنامه های کاربردی در دلفی از زمین، ما با "سلام، جهان!" شروع می کنیم، و همچنان به پوشش 20 کنترل های بصری ضروری (برچسب ها، دکمه های ویرایش، و غیره)، بررسی خواص، حوادث و روش های آنها (PMES) در عمق زیادی ادامه می دهیم. ما به بسیاری از خواص رایج و راه های ساخت رابط کاربری خود نگاه می کنیم تا تغییرات در اندازه، شکل و حالت پاسخگو باشد.
عملیات پوشش داده شده است که به شما اجازه می دهد وضعیت برنامه خود را حفظ کنید و با حداقل کد به روز شود (در واقعیت، گاهی اوقات حتی هیچ کد در همه نیست).
در نهایت همه چیز را با هم جمع می کنیم و یک برنامه برای نمایش جدول تناوبی عناصر ایجاد می کنیم. ما همچنین یک نصب کننده را ساختیم تا بتوانیم به راحتی آن را توزیع کنیم.
این دوره برای
اگر شما به دلفی جدید هستید، این دوره یک راه عالی برای به دست آوردن سرعت به سرعت در حال ساخت کاربر است رابط برای ویندوز اگر شما با دلفی آشنا هستید، VCL را در عمق بیشتری یاد خواهید گرفت. حتی اگر شما در دلفی بسیار با تجربه هستید، احتمالا تعدادی از نکات عالی (من قطعا در هنگام تولید این دوره انجام دادم).
این دوره برای برنامه های کاربردی پلت فرم Cross-Platform نیست - تمرکز پنجره ها است فقط (32/64 بیت)
-Learning به برنامه در زبان دلفی - اگر چه تعدادی از نمونه ها وجود دارد

عنوان اصلی : Building Apps in Delphi With the VCL 3 Parts

سرفصل های دوره :

قسمت 1
01 مقدمه:
001 مقدمه
002 گرفتن دلفی
02 می گویند "سلام" به دلفی:
001 کنسول "سلام، جهان!"
002 VCL "سلام، جهان!"
03 کتابخانه کامپوننت بصری (VCL):
001 tedit، tleistbox، & tbutton
002 tlabel
003 tmemo
004 tPanel
005 tcheckbox و tradiobutton
006 tscrollbar
007 tgroupbox و tradiogroup
008 tcombobox
009 tmainmenu و tmenuitem
010 tpopupmenu
011 رویدادها قسمت 1
012 Timagelist
013 رویدادها قسمت 2
014 اقدامات
فرم 015
016 Tab Order
017 لنگر و محدودیت ها
018 تراز و حاشیه
Padding 019
020 رویداد OnResize
021 کشیدن و رها کردن
022 وراثت فرم
023 فریم
024 Ttrayicon
025 Tspeedbutton
026 StringGrid
04 جدول تناوبی عناصر:
001 جدول دوره ای PART 1 - TRYMENTS
002 جدول دوره ای PART 2
003 جدول دوره ای بخش 3 قسمت 3
004 جدول دوره ای PART 4 ​​قسمت 4
005 005 جدول تناوبی قسمت 5 - ساخت یک نصب کننده
006 خلاصه
قسمت 2
01 مقدمه:
001 مقدمه
002 گرفتن دلفی
Component Coverage:
001 جدول تناوبی - tdrawgrid
002 جدول تناوبی - منابع پروژه
003 firemonkey decression
004 timage
005 ttimer و tprogressbar
006 tshape و tbevel
007 فرم Scrollbars و Tscrollbox
008 tsplitter
009 tchecklistbox
010 tlabelededit و tstatictext
011 Tbuttoneditit
012 tmaskedit
013 tcolorbox و tcolorlistbox
014 Tvalueluisteditor
015 Ttoolbar
016 Tlinklabel
017 tflowpanel
018 TgridPanel (و جدول جدول دوره ای)
019 TbuttongRoup
020 tcategoryButtons
021 tupdown
022 TCategoryPanelGroup و TCategoryPanel
023 Tballoonhint
024 Tcomboboxex
025 TStatusBar
026 TtrackBar
027 TXPManifest
028 TtabControl
029 Ttabset
030 Thotkey
031 Tanimate
032 Tmonthcalendar
033 TdatetimePicker
034 TPAgecontrol
035 TpaintBox (و جدول جدول دوره ای)
036 Trichedit
037 tpagescroller
038 TapplicationEevents
039 Drag and Dock و TdockTabset
03 خلاصه:
001 پوشش ما از VCL تا کنون
002 خلاصه بخش 2
قسمت 3
01 مقدمه:
001 مقدمه
فیلم های درس 02:
001 ایجاد تصاویر عنصر پویا
002 tlistview
003 ttreeview
004 Topendialog و tsavedialog
005 TopenPictureDialog و TsavePictureDialog
006 topentextfiledialog و tsavetextfiledialog
007 topenfiledialog و tsavefiledialog
008 tfontdialog
009 tcolordialog
010 tfinddialog و treplaceDialog
011 tprintdialog، tprintersetupdialog و tpagesetupdialog
012 ttaskdialog
013 Tgauge
014 TcolorGrid
015 Tspinedit
016 TFILELISTBOX، TDIRECTORYLISTBOX، TDRIVECOMBOXS، و TFILTERCOMBOXOX
017 tnotebook و ttabbednotebook
018 Toutline
019 TDBlookuplist و TDBlookupombo (منسوخ)
020 Theader و TheaderControl
021 راهنما
خواص فرم 022
03 خلاصه:
001 پیشرفت تا کنون
002 خلاصه

نمایش سرفصل های انگلیسی

Building Apps in Delphi With the VCL 3 Parts