در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

ریاضی هندی و ریاضی ذهنی : ضرب

13,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

همه چیز را در ریاضی ذهنی/ ریاضی ودیک بیاموزید: ضرب با 300+ نمونه حل شده و 350+ سؤال تمرین

عنوان اصلی : Vedic Math & Mental Math - MULTIPLICATION : Full Course

سرفصل های دوره :

مقدمه:
مقدمه
روش ضرب که در بسیاری از مدارس آموزش داده نمی شود:
روش ضرب انگشت قسمت -1
روش ضرب انگشت قسمت -2
روش ضرب انگشت قسمت -2
روش ضرب ژاپنی
آزمون ضرب در روش ژاپنی
روش ضرب در جعبه / شبکه / شبکه -1
روش ضرب جعبه/شبکه/شبکه ​​-2
روش ضرب جعبه/شبکه/شبکه ​​-2
آزمون روش ضرب در جعبه/شبکه/شبکه
مبانی برای ضرب سریعتر:
ضرب و تقسیم با استفاده از روش تقسیم اعداد
ضرب و تقسیم با استفاده از روش تقسیم اعداد
ضرب و تقسیم با استفاده از روش تقسیم اعداد
روش دو برابر کردن و نصف کردن
روش دو برابر کردن و نصف کردن
ضرب و تقسیم بر 5، 0.5، 50، 500
ضرب و تقسیم بر 5، 0.5، 50، 500
ضرب و تقسیم بر 0.25، 2.5، 25 و 250
ضرب و تقسیم بر 0.25، 2.5، 25 و 250
ضرب در 0.125، 1.25، 12.5، 125…
ضرب در 0.125، 1.25، 12.5، 125…
تقسیم بر 0.125، 1.25، 12.5، 125…
تقسیم بر 0.125، 1.25، 12.5، 125…
ضرب در 0.75، 7.5، 75، 750...
ضرب در 0.75، 7.5، 75، 750...
تقسیم بر 0.75، 7.5، 75، 750 …
تقسیم بر 0.75، 7.5، 75، 750 …
برخی بازنگری قدیمی از مفهوم مهم BAR NUMBERs:
مفهوم BAR NUMBERS
مفهوم BAR NUMBERs
مفهوم آزمون اعداد نوار
ضرب دو عدد با یک رابطه خاص (اختیاری):
برای ضرب دو عدد با اختلاف 1
برای ضرب دو عدد با اختلاف 1
برای ضرب دو عدد با اختلاف 2
برای ضرب دو عدد با اختلاف 2
برای ضرب دو عدد با اختلاف 3
برای ضرب دو عدد با اختلاف 3
برای ضرب دو عدد با اختلاف 4
برای ضرب دو عدد با اختلاف 4
برای ضرب دو عدد با اختلاف 6
برای ضرب دو عدد با اختلاف 6
برای ضرب دو عدد با اختلاف عدد زوج
برای ضرب دو عدد با اختلاف عدد زوج
ضرب 2 عدد با یک رابطه خاص
ضرب اعداد بزرگ با اعداد خاص:
ضرب در اعداد 11، 21، 31، 41، 51 ....
ضرب در اعداد 11، 21، 31، 41، 51 ....
ضرب در اعداد 19، 29، 39، 49، 59...
ضرب در اعداد 19، 29، 39، 49، 59...
ضرب در اعداد 11، 12، 13، 14، 15 ....
ضرب در اعداد 11، 12، 13، 14، 15 ....
ضرب در اعداد 11، 111، 1111، 11111 ....
ضرب در اعداد 9، 99، 999، 9999، 99999 .....
ضرب در اعداد 9، 99، 999، 9999، 99999 .....
همه چیز در مجموع رقمی:
مفهوم DIGIT SUM
بررسی با مجموع رقمی
حل سوال امتحانی رقابتی به کمک روش جمع رقمی
اگر 2 یا بیشتر می تواند درست باشد (روش جمع رقمی)
ترفندهای بیشتر ضرب:
ضرب یک عدد زوج در عددی که به 5 ختم می شود
ضرب یک عدد زوج در عددی که به 5 ختم می شود
ضرب دو عددی که به 5 ختم می شوند
ضرب دو عددی که به 5 ختم می شوند
ضرب در 9 عدد از 18 تا 81
ضرب در 9 عدد از 18 تا 81
ترفند ضرب اعداد دو رقمی (روش چتری)
ترفند ضرب اعداد دو رقمی (روش چتری)
ضرب زمانی که ارقام واحد آنها به 10 اضافه می شود و ارقام دیگر یکسان هستند
ضرب زمانی که ارقام واحد آنها به 10 اضافه می شود و ارقام دیگر یکسان هستند
ضرب زمانی که ارقام واحد آنها به 100 اضافه می شود و ارقام دیگر یکسان هستند
ضرب زمانی که ارقام واحد آنها به 100 اضافه می شود و ارقام دیگر یکسان هستند
ضرب زمانی که ارقام ده آنها به 10 اضافه می شود و ارقام واحدها یکسان هستند
ضرب زمانی که ارقام ده آنها به 10 اضافه می شود و ارقام واحدها یکسان هستند
روش پایه ضرب:
روش پایه ضرب - 1
روش پایه ضرب - 2
روش پایه ضرب - 2
روش پایه ضرب - 3
روش پایه ضرب - 3
روش پایه ضرب - 4
روش پایه ضرب - 5
روش پایه ضرب - 5
روش پایه ضرب - 6
روش پایه ضرب - 6
روش پایه ضرب - 7
روش پایه ضرب - 7
روش پایه ضرب - 8
روش پایه ضرب - 8
ضرب عمودی متقاطع:
ضرب عمودی متقاطع -1
ضرب عمودی متقاطع -2
ضرب عمودی متقاطع -2
ضرب عمودی متقاطع -3
ضرب عمودی متقاطع -3

نمایش سرفصل های انگلیسی

Vedic Math & Mental Math - MULTIPLICATION : Full Course