در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

دوره Tableau از مبتدی تا متوسط ( کورس 20 ساعته )

19,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

چه کسی این است؟ Tableau طبقه بندی شده Magic Quadrant Gartner به عنوان رهبر تجزیه و تحلیل و هوش تجاری.
مزایای Tableau
- تجسم داده ها. />- Tableau می تواند مقادیر زیادی از داده ها را اداره کند.
- استفاده از سایر زبانهای اسکریپت در Tableau.
- پشتیبانی موبایل و داشبورد پاسخگو.
- استراتژی شرکت Tableau.
- برنامه ریزی یا اطلاع رسانی گزارش ها.
مشکلاتی که در گذشته با اکسل تجربه کرده اید
- Excel کند می شود یا هنگامی که داده ها ، قالب بندی ها و نمودارهای زیادی را در یک کتاب کار دارید ، کند می شود.
- به اشتباه کار می کنید در پرونده اشتباهی که ذخیره کرده اید.
- ارسال ایمیل به پرونده های چندگانه اکسل به همان افراد هر روز بسیار آزار دهنده است.
- ایجاد داشبورد با چندین نمودار و توابع فرمول ساعت ها طول می کشد.
- مدتی از پرونده های اکسل برای ذخیره داده های مقدار زیادی استفاده می شود که یک تصمیم بسیار اشتباه است زیرا به روزرسانی داده ها هر روز در آن پرونده یک سردرد است. استفاده از آن زمان زیادی برای باز شدن و سپس صرفه جویی در آن زمان لازم است. حرفه خود را تقویت کنید. با آموزش های آنلاین ما ، آنچه را که می توانید به دست بیاورید شگفت زده خواهید شد.

عنوان اصلی : Tableau Course For Beginner & Intermediates (20+ hours)

سرفصل های دوره :

01 بخش 1: تقویت کننده:
001 سخنرانی 1 مقدمه
002 Lecture 2 دانلود کنید
003 Lecture 3 Install
004 سخنرانی 4 پسوند تابلو
005 سخنرانی 5 ارتباط با پایگاه داده
006 Lecture 6 Tableau Live & Extract
007 سخنرانی 7 مشاهده جداول
008 سخنرانی 8 انواع داده
009 Lecture 9 Tableau Work Sheet Interface
010 Lecture 10 نماد انواع داده
011 سخنرانی 11 افزودن برگه جدید
012 Lecture 12 رده محصول و فروش
013 Lecture 13 Dimensions & Measures
014 سخنرانی 14 داده ها را در فضای کاری تجسم کنید
015 سخنرانی 15 ساخت سلسله مراتب
016 سخنرانی 16 گروه بندی
017 Lecture 17 Auto Generated Fields 5
018 Lecture 18 Auto Generated Fields in Tableau
019 Lecture 19 Records Per Dimension data or Item
020 Lecture 20 Granularity
021 Lecture 21 Granularity and Drill Down
022 سخنرانی 22 جدول به شکل نمودار
023 Lecture 23 برچسب رنگی
024 Lecture 24 برچسب رنگی برای دو بعد متفاوت
025 سخنرانی 25 نقشه
026 سخنرانی 26 عادی
027 Lecture 27 Dynamic Filter
028 Lecture 28 Date Filter 1
029 Lecture 29 Date Filter 2 (Part1)
030 Lecture 30 Date Filter 2 (Part2)
031 Lecture 31 Date Filter 2 (Part 3)
032 Lecture 32 Date Filter 3
033 سخنرانی 33 فیلتر مربوطه توضیح داده شد
034 Lecture 34 فیلتر مربوطه در Tableau
035 Lecture 35 Set
036 سخنرانی 36 گسسته در مقابل پیوسته
037 Lecture 37 Filtering
038 سخنرانی 38 فقط نگه دارید و حذف کنید
039 Lecture 39 به مقدمه بپیوندید
02 بخش 2: فیلترها:
001 سخنرانی 40 فیلتر
002 سخنرانی 41 نوع فیلترها
003 سخنرانی 42 فیلترهای منبع داده
004 Lecture 43 Quick Filters
005 Lecture 44 Dimension and Dependent Filters
006 سخنرانی 45 فیلترهای اندازه گیری
007 سخنرانی 46 فیلترهای زمینه قسمت 1
008 Lecture 47 Context Filters Part2
009 سخنرانی 48 فیلتر زمینه جزئیات مناسب قسمت 3
010 Lecture 49 Date Filter_
03 بخش 3: نمودارها:
001 سخنرانی 50 مقدمه ای بر نمودارها
002 سخنرانی 51 یک نمودار ایجاد کنید
003 سخنرانی 52 ابعاد و اندازه‌ها را عوض کنید
004 سخنرانی 53 نمودار حباب
005 سخنرانی 54 نمودار دایره ای
006 سخنرانی 55 نقشه درختی
007 سخنرانی 56 نقشه درخت انباشته
008 سخنرانی 57 نمودار نقشه ورد
009 سخنرانی 58 نقشه جغرافیایی
010 سخنرانی 59 اندازه گیری نقشه حباب جغرافیایی
011 Lecture 60 نقشه حباب جغرافیایی با اندازه و اندازه رنگ
012 Lecture 61 نقشه حباب جغرافیایی (خطای نامشخص)
013 سخنرانی 62 نقشه جغرافیایی با ابعاد رنگ
014 سخنرانی 63 نقشه جغرافیایی با تاریخ به عنوان فیلتر سال
015 Lecture 64 Month Year filter
016 Lecture 65 Month Year Filter اعمال می شود
017 Lecture 66 نمودار میله ای
018 Lecture 67 نمودار میله ای رنگ اندازه گیری
019 Lecture 68 اندازه نمودار میله ای اندازه گیری
020 Lecture 69 اندازه نمودار میله ای و رنگ اندازه گیری
021 Lecture 70 نمودار میله ای با دو محور
022 Lecture 71 Bar Stacked chart part 2
023 سخنرانی 72 نمودار انباشته میله ای قسمت 1
024 سخنرانی 73 محدوده خط مرجع کل جدول
025 سخنرانی 74 محدوده خط مرجع در هر سلول
026 Lecture 75 محدوده خط مرجع در هر پان
027 سخنرانی 76 نقشه درختی در نمودار میله ای انباشته شده است
028 Lecture 77 نمودار میله ای با تاریخ به عنوان ماه فیلتر سال.
029 Lecture 78 Bubble Chart برچسب رنگی
030 Lecture 79 برچسب رنگی نمودار حباب به عنوان بعد دوم
031 سخنرانی 80 نمودار حبابی با حرکت
032 Lecture 81 Line Chart
033 سخنرانی 82 نمودار خطی دو محور
034 Lecture 83 Line Chart Measure size
035 Lecture 84 نمودار خطی دوتایی اندازه گیری تاریخ به عنوان فیلتر ماه سال
036 سخنرانی 85 نمودار قیف 1
037 Lecture 86 Funnel Chart 2 Intro
038 Lecture 87 Funnel Chart 2 ایجاد شد
039 سخنرانی 88 نمودار پراکنده
040 سخنرانی 89 نمودار سقوط آب
041 Lecture 90 Parameter Part 1
042 Lecture 91 Parameter Part 2
043 Lecture 92 پارامتر با خط مرجع دینامیک
044 سخنرانی 93 طرح پراکندگی و بسیاری دیگر قسمت 1
045 سخنرانی 94 طرح پراکندگی و بسیاری دیگر قسمت 2
046 سخنرانی 95 طرح پراکندگی و بسیاری دیگر قسمت 3
04 بخش 4: عضویت و اتحادیه:
001 سخنرانی 96 فایل های منبع داده و عضویت در معرفی
002 سخنرانی 97 Inner Join
003 Lecture 98 Left Join
004 Lecture 99 Right Join
005 Lecture 100 Full Join
006 Lecture 101 Inner Join in Tableau
007 Lecture 102 Left Join in Tableau
008 Lecture 103 Right Join In Tableau
009 Lecture 104 Full Join In Tableau
010 سخنرانی 105 اتحادیه
011 Lecture 106 Union In Tableau
05 بخش 5: عملکرد:
001 Lecture 107 Function Intro
002 Lecture 108 SUM()
003 Lecture 109 MIN() & MAX()
004 Lecture 110 AVERAGE()
005 Lecture 111 FLOOR()
006 Lecture 112 CEILING()
007 سخنرانی 113 COUNT()
008 Lecture 114 UPPER()
009 ecture 115 LOWER()
010 Lecture 116 RIGHT() & ​​Left ()
06 بخش 6: توابع و محاسبهشکل گیری:
001 Lecture 117 Function
002 Lecture 118 RANK()
003 سخنرانی 119 رتبه متراکم ()
004 سخنرانی 120 محاسبات جدول سریع
005 Lecture 121 Running Total
006 سخنرانی 122 تفاوت
007 سخنرانی 123 درصد تفاوت
008 سخنرانی 124 درصد از کل
009 Lecture 125 Rank Part2
010 Lecture 126 Moving Average Part 1.1
011 Lecture 127 Moving Average Part 1.2
012 Lecture 128 Moving Average Part 1.3_
013 Lecture 129 COUNT() در مقابل CountD()
014 Lecture 130 Mid()
015 Lecture 131 Len()
016 Lecture 132 Find ()
017 Lecture 133 Mid() part 2
018 Lecture 134 Trim()
019 Lecture 135 Replace()
020 Lecture 136 توابع تاریخ ()
021 Lecture 137 Now() Today()
022 Lecture 138 DateName و DatePart ()
023 Lecture 139 Date Diff ()
024 Lecture 140 Dateadd ()
025 Lecture 141 Datetrunc()
026 Lecture 142 MakeDate()
07 بخش 7: تابع و محاسبات قسمت 2:
001 سخنرانی 143 دور صفر یا تابع گرد
002 سخنرانی 144 دور 1 2 3 4
003 سخنرانی 145 absolute()
004 Lecture 146 Concatenate()
005 Lecture 147 Replace()
006 Lecture 148 Table Across
007 سخنرانی 149 جدول پایین
008 Lecture 150 Table Across and Down
08 بخش 8: توابع IF و Case:
001 Lecture 151 IF ()
002 سخنرانی 152 IF () در Tableau
003 Lecture 153 IF () OR
004 Lecture 154 IF () OR in Tableau
005 سخنرانی 155 IF () AND
006 Lecture 156 Nested IF ()
007 Lecture 157 Case ()
008 Lecture 158 Null() با استفاده از if
009 Lecture 159 Null() با استفاده از if OR AND
010 Lecture 160 AND OR Part1
011 Lecture 161 AND OR Part2
09 بخش 9: محاسبه جدول:
001 سخنرانی 162 جدول پایین
002 Lecture 163 Table Across
003 Lecture 164 Table Across and Down

نمایش سرفصل های انگلیسی

Tableau Course For Beginner & Intermediates (20+ hours)