در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

دوره کامل Splunk از صفر تا قهرمان 2022

19,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

آیا در مورد قدرت داشتن چلپ چلوون در رزومه خود شنیده اید؟

عنوان اصلی : The Complete Splunk course from Zero to Hero 2022

سرفصل های دوره :

مقدمه:
محصولات Splunk Splunk Light
محصولات Splunk Splunk Cloud
محصولات Splunk Splunk Enterprise
محصولات برنامه های Splunk Hunk و Premium
اجزای سر جستجوی Splunk
اجزای شاخص Splunk
اجزای Splunk Universal Forwarder
اجزای Splunk Heavy Forwarder
اجزای سرور استقرار Splunk
اجزای Splunk Cluster Master
دانلودهای بسته Splunk قسمت 1
دانلودهای بسته Splunk قسمت 2
دانلودهای بسته Splunk قسمت 3
افزودن Splunk و دانلود برنامه
نمای کلی Splunk GUI قسمت 1
نمای کلی Splunk GUI قسمت 2
نمای کلی Splunk GUI قسمت 3
نمای کلی Splunk GUI قسمت 4
نمای کلی Splunk GUI قسمت 5
نمایش کلی GUI Splunk قسمت 6
اصول جستجوی Splunk قسمت 1
مجوز Splunk
دریافت کمک در مورد مسائل Splunk قسمت 1
دریافت کمک در مورد مسائل Splunk قسمت 2
10 گیگابایت مجوز رایگان Splunk را دریافت کنید
طراحی معماری Splunk:
برآورد مجوز لازم است
تخمین ذخیره سازی برای نمایه سازها
Evaluation Heavy Forwarder، مدیر مجوز و سرور استقرار
رئیس جستجوی ارزیابی و نمایه سازها
الزامات سخت افزاری برای معماری Splunk
بررسی معماری شرکت های بزرگ قسمت 1
بررسی معماری شرکت های بزرگ قسمت 2
بررسی معماری سازمانی متوسط
بررسی معماری شرکت های کوچک
استفاده از استنسیل های Splunk Visio
درک خوشه بندی و دسترسی بالا در Splunk
نصب و پیکربندی اجزای Splunk:
پیش نیازهای نصب Splunk قسمت 1
پیش نیازهای نصب Splunk قسمت 2
ساختار راهنمای Splunk
سلسله مراتب پیکربندی در Splunk
سلسله مراتب پیکربندی در مثال عملی Splunk
آزمایش اولویت پیکربندی
نتیجه گیری اولویت پیکربندی
نصب Splunk Enterprise
نصب Splunk Universal Forwarder
نصب Splunk Search Head
نصب Indexers Splunk
نصب Splunk Heavy Forwarders و Deployment Servers
SSL را در Splunk Enterprise Instance فعال کنید
فعال کردن SSL از CLI
پیکربندی Indexer Enable Reciver
فعال کردن گیرنده از CLI و ویرایش فایل پیکربندی
شاخص پیش فرض
ایجاد فهرست از Splunk Web و Splunk CLI
ایجاد فهرست از فایل پیکربندی Splunk Edit
پیکربندی سر جستجو از Splunk Web
پیکربندی سر جستجو از Splunk CLI
پیکربندی سر جستجو از ویرایش فایل‌های پیکربندی
Heavy Forwarder را با استفاده از Splunk Web و CLI پیکربندی کنید
Heavy Forwarder را با استفاده از Splunk Configuration File Edit پیکربندی کنید
پیکربندی سرور استقرار از Splunk Web
پیکربندی سرور استقرار از Splunk Configuration Edit
افزودن کلاینت به سرور استقرار
پیکربندی مدیر مجوز Splunk
Splunk Licensing Pool و Client Configuration
اشیاء دانشی فعالیت‌های نصب پست Splunk:
آپلود داده ها در Splunk
افزودن داده به Splunk از طریق ویرایش فایل پیکربندی
افزودن داده به Splunk از طریق Splunk CLI
اعتبار سنجی داده های On Boarded
نوع منبع و پیکربندی میزبان
توضیح پارامتر منبع
استخراج میدان با استفاده از IFX
استخراج میدان با استفاده از REX
افزودن استخراج فیلد به جستجو
جستجوی REGEX در Splunk
Props Extract Command
Props Report and Transforms
مکان conf Props
ایجاد و مجوز انواع رویداد
Eventtypes Use Case
ایجاد برچسب ها
ایجاد دستی برچسب ها
ایجاد جستجوها در Splunk
جستجو با استفاده از جستجوها در Splunk
جستجوها از مثال موردی استفاده می کنند
ایجاد ماکروها در Splunk
جستجو در Splunk
حالت های جستجو در Splunk
ایجاد هشدار در Splunk
شرایط هشدار Splunk و اشتراک گذاری
ویرایش هشدار Splunk و اقدامات هشدارها
ایجاد گزارش های Splunk
برنامه‌ریزی و تسریع گزارش‌های Splunk
جاسازی گزارش ها در برنامه های خارجی
ایجاد داشبورد در Splunk
افزودن پنل ها به داشبورد و افزودن پنل از گزارش
تجسم‌های داخلی و پیشرفته Splunk:
ویرایش داشبورد با استفاده از منبع
محدوده زمانی فیلترهای داشبورد
کادر متنی فیلترهای داشبورد
فیلترهای داشبورد کشویی
فیلترهای داشبورد فیلترهای پویا
نمونه تمرینی داشبورد
پیکربندی محفظه داشبورد
Dashboard Drilldown to Same Dashboard
Splunk Workflow چیست
ایجاد یک جریان کاری Splunk
نمونه نمایشی از Splunk Work Flow
تجسم در Splunk
بقیه بصری سازی پیش فرض در Splunk
ویرایش XML برای داشبوردها
افزودن پنل با ویرایش XML
نمونه‌هایی از داشبوردهای خارج از جعبه
جریان سفر خارج از جعبه
صادرات و داشبوردهای برنامه ریزی شده
برنامه‌ها و افزونه‌های Splunk:
افزودن چیست؟
نصب Splunk Add on از Splunk Web
نصب کنیدg Splunk Add on از Splunk CLI
نصب برنامه Splunk
غیرفعال کردن یک برنامه یا افزودن در
ایجاد برنامه Splunk خودتان
ایجاد برنامه Splunk خود با استفاده از Linux CLI
پیمایش سفارشی در قسمت 1 برنامه‌ها
ایجاد برنامه Splunk خود از طریق Splunk Web
پیمایش سفارشی در داخل برنامه ها با استفاده از Splunk Web
مکان محتوای ثابت سفارشی برای برنامه‌ها
تغییر پس‌زمینه سفارشی صفحه ورود
لوگوی سفارشی برای صفحه ورود به سیستم Splunk
سفارشی کردن نماد برنامه
مدیریت فوروارد و مدیریت کاربر:
مدیریت Splunk Forwarder
ایجاد فایل ServerClass.conf
فایل های پیکربندی ServerClass و DeploymentClient
برنامه ها در سرور استقرار
استقرار برنامه ها با استفاده از Deployment Server
ایجاد گروه های سرور با استفاده از ServerClass.conf
ایجاد تنظیمات پایه
استقرار برنامه‌ها در Forwarder جهانی با استفاده از Deployment Server
به روز رسانی پیکربندی و استقرار
اطلاعات را به خارج از Splunk منتقل کنید
مدیریت کاربر در Splunk
ایجاد نقش ها قسمت 1
ایجاد نقش ها قسمت 2
ایجاد کاربران قسمت 1
ایجاد کاربران قسمت 2
Splunk Indexer and Search Head Clustering:
مقدمه ای بر خوشه بندی و خوشه بندی نمایه سازی UseCase
مورد استفاده از دسته بندی سر جستجو
خوشه بندی نمایه ساز تک سایت
خوشه بندی نمایه ساز چندگانه
جستجوی سر خوشه بندی
جستجو فاکتور و ضریب تکرار
ارزیابی نیازهای خوشه بندی سر جستجو
خوشه بندی حمل و نقل سنگین
خوشه بندی نمایه ساز Handson قسمت 01
خوشه بندی نمایه ساز Handson قسمت 02
خوشه بندی نمایه ساز Handson قسمت 03
خوشه بندی نمایه ساز Handson قسمت 04
خوشه بندی نمایه ساز Handson قسمت 05
Handson Multisite Indexer Clustering Part 01
Handson Multisite Indexer Clustering Part 02
Handson Multisite Indexer Clustering Part 03
Handson Search Head Clustering Part 01
Handson Search Head Clustering Part 02
Handson Search Head Clustering Part 03
اعتبار سنجی خوشه بندی سر جستجو
مفاهیم پیشرفته Splunk:
پیوند Splunk به یک آدرس IP
تغییر نام فرآیند Splunk Processes
غیرفعال کردن اجزای وب Splunk
راه اندازی مجدد انتخابی Splunk CLI
دستورات Splunk CLI ENABLE، DISABLE و ADD
Splunk CLI Show Commands
استفاده از Splunk CLI BTOOL
هک های سریع Splunk برای راه اندازی مجدد اجزای وب Splunk
Splunk Creating Datamodels
شتاب مدل های داده Splunk
Splunk Datasets and Searchs
استقرارهای Splunk Universal Forwarder Scripted
Building Splunk Enterprise Architecture در Amason AWS Under 60 Minutes:
Building Splunk Enterprise Architecture در Amason AWS Under 60 Minutes
موارد استفاده Splunk در همه صنایع:
Security Use Case SQL Injection Detection در Splunk
تبریک پایان دوره:
تبریک می‌گویم بهترین‌ها را برای مشاغل شما و یادگیری‌های آینده Splunk
سوالات امتحانی Splunk SPLK-1003 2022:
آزمون Splunk SPLK-1003 2022

نمایش سرفصل های انگلیسی

The Complete Splunk course from Zero to Hero 2022