در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

حضور مدیر اجرایی

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

اصول قدرتمند، به یاد ماندنی و محترم - برای هفت عمودی / موقعیت های مختلف در حرفه شما

عنوان اصلی : 7-in-1 Executive Presence Masterclass

سرفصل های دوره :

مقدمه:
اصول: ابتکار برای جبران مذاکره
اصول: ابتکار عمل برای ابتکارات / استراتژی
اصول: ابتکار عمل در مذاکرات تجاری
اصول: ابتکار عمل در جمع آوری کمک های مالی / فروش
اصول: ابتکار عمل در رهبری
اصول: ابتکار عمل در سخنرانی عمومی
اصول: ظاهر
اصول: ظاهر برای جبران مذاکره
اصول: ظاهر برای ابتکارات / استراتژی
اصول: ظاهر در مذاکرات تجاری
اصول: ظاهر در جمع آوری کمک های مالی / فروش
اصول: ظاهر در رهبری
اصول: ظاهر شدن در سخنرانی عمومی
اصول: برجسته / چشم انداز
اصول: برجسته / چشم انداز برای جبران مذاکره
اصول: توجه / چشم انداز برای ابتکارات / استراتژی
اصول: برجسته / چشم انداز در مذاکرات تجاری
اصول: توجه / چشم انداز در جمع آوری کمک های مالی / فروش
اصول: برجسته / چشم انداز در رهبری
اصول: برجسته / چشم انداز در سخنرانی عمومی
اصول: شفافیت
اصول: شفافیت برای جبران مذاکره
اصول: شفافیت برای ابتکارات / استراتژی
اصول: شفافیت در مذاکرات تجاری
اصول: شفافیت در جمع آوری کمک های مالی / فروش
اصول: شفافیت در رهبری
اصول: شفافیت در سخنرانی عمومی
اصول: هماهنگی
اصول: هماهنگی برای جبران مذاکره
اصول: هماهنگی برای ابتکارات / استراتژی
اصول: هماهنگی در مذاکرات تجاری
اصول: هماهنگی در جمع آوری کمک های مالی / فروش
اصول: هماهنگی در رهبری
اصول: هماهنگی در سخنرانی عمومی
اصول: گریس زیر آتش
اصول: گریس تحت آتش برای جبران مذاکره
اصول: گریس تحت آتش برای ابتکارات / استراتژی
اصول: گریس تحت آتش سوزی در مذاکرات تجاری
اصول: گریس تحت آتش سوزی در جمع آوری کمک های مالی / فروش
اصول: گریس تحت آتش سوزی در رهبری
اصول: گریس تحت آتش در سخنرانی عمومی
اصول: سفتی
اصول: سفتی برای جبران مذاکره
اصول: سفتی برای ابتکارات / استراتژی
اصول: سفتی در مذاکرات تجاری
اصول: سفتی در جمع آوری کمک های مالی / فروش
اصول: سفتی در رهبری
اصول: سفتی در سخنرانی عمومی
اصول: صداقت فکری
اصول: صداقت فکری برای جبران مذاکره
اصول: صداقت فکری برای ابتکارات / استراتژی
اصول: صداقت فکری در مذاکرات تجاری
اصول: صداقت فکری در جمع آوری کمک های مالی / فروش
اصول: صداقت فکری در رهبری
اصول: صداقت فکری در سخنرانی عمومی
اصول: تنش / انتخابی
اصول: تنش / انتخاب. برای جبران خسارت
اصول: تنش / انتخاب. برای ابتکارات / استراتژی
اصول: تنش / انتخاب در مذاکرات تجاری
اصول: تنش / انتخاب. برای فروش / جمع آوری کمک های مالی
اصول: تنش / انتخاب. در رهبری
اصول: تنش / انتخاب. در سخنرانی عمومی
Outro

نمایش سرفصل های انگلیسی

7-in-1 Executive Presence Masterclass