در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

حسابداری مدیریتی / حسابداری هزینه

39,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

دوره جامع حسابداری مدیریتی و هزینه ای که به یک حسابدار عمومی معتبر (CPA) آموزش داده می شود

عنوان اصلی : Managerial Accounting / Cost Accounting

سرفصل های دوره :

قسمت اول - مفاهیم اصلی حسابداری مدیریتی :
10 مقدمه حسابداری مدیریتی
بخش 1 طبقه بندی هزینه :
30 هزینه محصول و هزینه دوره
40 هزینه اصلی و هزینه تبدیل
بخش 1 - صورتهای مالی سازنده:
50 ترازنامه سازنده
60 صورت درآمد تولیدکننده
بخش 1 - جریانهای هزینه برای یک شرکت تولیدی:
جریان هزینه برای یک شرکت تولیدی
70 جریان فعالیت های تولیدی
تولید 80 Just In Time (JIT).
بخش 1 - هزینه کار در مقابل سیستم هزینه فرآیند:
5 هزینه کار در مقابل سیستم هزینه فرآیند
90 هزینه شغل در مقابل هزینه فرآیند
بخش 1 - جریانهای هزینه برای سیستم هزینه شغل:
جریان هزینه برای سیستم هزینه شغل
100 جریان هزینه سیستم هزینه شغل
بخش 2 - اسناد و فرم‌های هزینه شغل:
اسناد و فرم های هزینه کار
110 برگه هزینه شغل
120 کارت دفتر کل مواد و درخواست مواد
کاربرگ - درخواست کارت دفتر کل 120 مواد
130 بلیط تایم و ورود مجله کار
کاربرگ - بلیط زمان 130 و ورود نیروی کار
10 سوال چند گزینه ای - سیستم هزینه شغل
بخش 2 - هزینه های سربار و تخصیص:
هزینه های سربار و تخصیص
140 هزینه سربار
کاربرگ - 140 هزینه سربار
نرخ سربار از پیش تعیین شده تخصیص سربار 150
کاربرگ - 150 تخصیص سربار
160 سربار Under Applied Over Applied
کاربرگ - 160 زیر و بیش از سربار اعمال شده
20 سوال چند گزینه ای - سیستم هزینه شغل
قسمت 2 - مشاغل تمام شده و ورودی های مجله فروش:
کارهای تمام شده و نوشته های مجله فروش
ورود 170 شغل تمام شده در مجله
کاربرگ - 170 کالای تمام شده ورودی مجله
180 فروش شغل
کاربرگ - 180 فروش مشاغل
30 سوال چند گزینه ای - سیستم هزینه شغل
سوالات محاسباتی کوتاه
بخش 2 - خلاصه سیستم هزینه شغل:
خلاصه سیستم هزینه شغل
190 جریان هزینه دفتر کل
300 سیستم هزینه شغلی قسمت 1
305 سیستم هزینه شغلی قسمت 2
کاربرگ - 300 دستورالعمل حسابداری - مسئله هزینه کار قسمت 1
کاربرگ - 300 دستورالعمل حسابداری - مسئله هزینه کار قسمت 2
300 دستورالعمل حسابداری-مسئله هزینه شغل قسمت 3
300.4 دستورالعمل حسابداری-مسئله هزینه شغل قسمت 4
40 سوال چند گزینه ای - سیستم هزینه شغل
سوالات محاسباتی کوتاه
قسمت 2 اصطلاحات و تعاریف کلیدی:
اصطلاحات و تعاریف کلیدی
تعریف هزینه های تبدیل - هزینه های تبدیل%3F چیست
تعریف هزینه کالاهای تولیدی - هزینه کالا چیست
تعریف هزینه های مستقیم - هزینه های مستقیم%3F چیست
تعریف هزینه‌های کار مستقیم - هزینه‌های کار مستقیم%3F چیست
تعریف هزینه مواد مستقیم - مواد مستقیم چیست؟
تعریف سربار کارخانه - سربار کارخانه چیست
موجودی کالاهای تمام شده - موجودی کالاهای تمام شده چیست%3F
تعریف شغل - Job in A Job Cost System%3F چیست
تعریف سیستم هزینه‌یابی سفارش شغل - هزینه سفارش شغل چیست
تعریف برگه هزینه شغل - برگه هزینه شغل چیست
تعریف سربار ساخت و تولید چیست؟
تعریف کارت لجر مواد - دفتر کل مواد چیست
تعریف درخواست مواد - الزامات مواد چیست
هزینه خالص کالا تعریف تولید شده - هزینه تولید کالا چیست
تعریف سفارش خرید - سفارش خرید%3F چیست (1)
تعریف بلیط زمان - بلیط زمان%3F چیست
تعریف فهرست موجودی فرآیند کار اگر proce چیست؟
50 سوال چند گزینه ای - سیستم هزینه شغل
بخش 3 بررسی اجمالی سیستم هزینه فرآیند با استفاده از روش FIFO:
نمای کلی سیستم هزینه فرآیند با استفاده از روش FIFO
جریان هزینه برای سیستم هزینه سود بخش 1
جریان هزینه برای سیستم هزینه فرآیند قسمت 2
واحدهای معادل سیستم هزینه فرآیند FIFO Adj
سوال چند گزینه ای 1
بخش 3 - جریان مواد، نیروی کار و هزینه های سربار از طریق حساب های موجودی:
جریان مواد، نیروی کار و هزینه های سربار از طریق حساب های موجودی
105 جریان مواد، نیروی کار و سربار
سوالات چند گزینه ای 2
بخش 3 - هزینه به ازای هر واحد معادل - و روش میانگین موزون هزینه‌ها:
هزینه به ازای هر واحد معادل - و روش میانگین موزون هزینه ها
110 روش برای محاسبه پایان WIP و واحدها تکمیل شد
روش میانگین وزنی 115 واحد معادل تولید
کاربرگ - روش میانگین وزنی 115 واحد معادل تولید
120 روش محاسبه هزینه به ازای هر واحد معادل روش میانگین وزنی
کاربرگ - 120 هزینه به ازای هر واحد معادل روش محاسبه میانگین وزنی
125 روش میانگین وزنی به واحدها اختصاص دهید
کاربرگ - 125 تخصیص هزینه ها به روش میانگین وزنی واحدها
سوالات چند گزینه ای 3
سوال محاسبه کوتاهس
بخش 3 - هزینه های سربار و تخصیص:
هزینه های سربار و تخصیص
140 هزینه سربار
نرخ سربار از پیش تعیین شده تخصیص سربار 150
160 سربار Under Applied Over Applied
سوالات چند گزینه ای 4
سوالات محاسباتی کوتاه
قسمت 3 - مسئله جامع - ثبت هزینه های فرآیند ثبت نوشته های مجله :
مشکل جامع - ثبت نوشته های مجلات هزینه فرآیند
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
سوالات چند گزینه ای 5
سوالات محاسباتی کوتاه
بخش 3 - مسئله جامع - هزینه به ازای هر واحد معادل و تخصیص هزینه:
مسئله جامع - هزینه به ازای واحدهای معادل و تخصیص هزینه (FIFO)
مسئله جامع - هزینه به ازای هر واحد معادل
سوالات چند گزینه ای 6
بخش 3 - اصطلاحات و تعاریف کلیدی:
تعریف هزینه های تبدیل - هزینه های تبدیل چیست_ (1)
هزینه کالاهای تکمیل شده - هزینه کالاهای تکمیل شده چیست_
تعریف هزینه های مستقیم کار - هزینه های مستقیم کار چیست_
تعریف مواد مستقیم - مواد مستقیم چیست_
واحدهای تولید معادل (EPU) - معادل U چیست
تعریف سربار کارخانه - سربار کارخانه چیست (1)
موجودی کالاهای تمام شده - موجودی کالاهای آماده چیست_
تعریف هزینه های غیرمستقیم - هزینه های غیرمستقیم چیست_
تعریف سیستم هزینه‌یابی سفارش شغل - هزینه سفارش کار چیست (1)
تعریف سربار تولید چیست Manufacturing Ov (1)
تعریف درخواست مواد - الزامات مواد چیست (1)
هزینه خالص کالا تعریف تولید شده - هزینه تولید کالا چیست (1)
تعریف سربار - سربار چیست_
تعریف هزینه های دوره - هزینه های دوره چیست_
تعریف هزینه های اولیه - هزینه های اولیه چیست
تعریف هزینه های محصول - هزینه های محصول چیست_
بخش 4 - تحلیل سود حجمی هزینه (CVP):
105 تحلیل سود حجمی هزینه (CVP)
107 نمونه اجمالی تحلیل سود حجم هزینه (CVP).
110 فرضیات تحلیل سود حجم هزینه - کپی
بخش 4 - صورت درآمد حاشیه مشارکت:
صورت درآمد حاشیه مشارکت
150 شرکت سازنده صورت سود
154 صورت درآمد حاشیه مشارکت
کاربرگ - 154 حاشیه مشارکت، حاشیه مشارکت
بخش 4 - هزینه های مختلط:
هزینه های مختلط
400 هزینه مختلط
نمودار پراکندگی 415
کاربرگ - 417 نمودار در اکسل
کاربرگ - نمودار پراکندگی 418
روش 420 زیاد - کم
کاربرگ - 420 کاربرگ روش بسیار کم
چندگزینه 2
قسمت 4 - حاشیه مشارکت، حاشیه مشارکت واحد، و حاشیه سهم مشارکت:
حاشیه مشارکت، حاشیه مشارکت واحد، و نسبت حاشیه مشارکت
425 حاشیه مشارکت و نسبت حاشیه مشارکت
425 حاشیه مشارکت کاربرگ
427 صورت درآمد حاشیه مشارکت و حاشیه مشارکت در هر تن
چندگزینه 3
بخش 4 - نقطه شکست و حاشیه ایمنی:
نقطه سربه سر و حاشیه ایمنی
428 نقطه سربه سر
428 کاربرگ نقطه شکست
429 کاربرگ درآمد خالص هدفمند
432 حاشیه ایمنی
چند گزینه ای 4
پیش‌بینی:
پیش بینی
438 پیش بینی
438 پیش بینی کاربرگ
چند گزینه ای 5
بخش 4 - چند اقلام موجودی:
چند اقلام موجودی
444 واحد مرکب شکسته می شود
442 واحد ترکیبی
چند گزینه ای 6
اهرم عملیاتی:
اهرم عملیاتی
448 اهرم عملیاتی
کاربرگ - اهرم عملیاتی 448
چند گزینه ای 7
سوال محاسبه کوتاه
بخش 4 - مفروضات تحلیل سود حجم هزینه:
مفروضات تحلیل سود حجم هزینه
450 فرضیات تحلیل سود حجم هزینه
چند گزینه ای 8
سوالات محاسباتی کوتاه
قسمت 4 - مسئله جامع :
11 مسئله جامع
مشکل CVP Comp 1
مسئله 2 CVP Comp
مسئله CVP Comp 3
مسئله 4 CVP Comp Comp
بخش 5 - بودجه اصلی:
105 چرا بودجه
110 مشکلات بودجه
بخش 5 - زمان بندی بودجه و کمیته بودجه:
کمیته زمان بندی و بودجه
زمان بندی بودجه 115
کمیته بودجه 120
چند گزینه ای 1
بخش 5 - بودجه فروش، بودجه تولید، و بودجه مواد:
بودجه فروش، بودجه تولید و بودجه مواد
210 بودجه اصلی فروش، بودجه تولید، و بودجه مواد
کاربرگ - 210 دستورالعمل حسابداری- بودجه اصلی، بودجه فروش، تولید
کاربرگ - 215 دستورالعمل حسابداری - بودجه اصلی، بخش بودجه بندی شده مواد اولیه
چندگزینه 2
بخش 5 - کار مستقیم، سربار کارخانه، فروش، و عمومی و اداری:
کار مستقیم، کارخانه Oسربار، فروش، و بودجه عمومی و اداری
220 Master Buddged 2 نیروی کار مستقیم، سربار کارخانه، فروش، عمومی و اداری
کاربرگ - 220 بودجه اصلی، بودجه نیروی کار مستقیم، بودجه سربار کارخانه، نحوه
کاربرگ - 225 بودجه اصلی، هزینه فروش،
چندگزینه 3
بخش 5 - بودجه نقدی:
بودجه نقدی
230 Master Budded 3 Cash Budget
کاربرگ - بودجه اصلی 230، بودجه نقدی قسمت 5
چند گزینه ای 4
بخش 5 - بهای تمام شده کالای تولیدی و بهای تمام شده کالای فروخته شده:
بهای تمام شده کالای تولیدی و بهای تمام شده کالای فروخته شده
240 Master Buddged 4 بودجه بندی بهای تمام شده کالای تولید شده و بهای تمام شده کالای فروخته شده
کاربرگ - بودجه اصلی 240، بهای تمام شده کالای ساخته شده و بهای تمام شده کالای فروخته شده
چند گزینه ای 5
بخش 5 - صورت درآمد بودجه :
صورت درآمد بودجه
250 صورت درآمد بودجه 5 بودجه بندی شده اصلی
کاربرگ - بودجه کارشناسی ارشد 250، صورت درآمد
چند گزینه ای 6
بخش 5 - ترازنامه بودجه :
ترازنامه بودجه
ترازنامه بودجه 260 اصلی بودجه 6
کاربرگ - 260 بودجه اصلی، ترازنامه
سوال محاسبه کوتاه
بخش 5 - تأیید بودجه:
تأیید بودجه
270 بودجه اصلی، اعداد را با ورودی های مجله بررسی کنید
چند گزینه ای 7
قسمت 5 - مسئله جامع :
مسئله جامع
2200.10 دستورالعمل حسابداری - بودجه اصلی، بودجه فروش، بودجه تولید،
دستورالعمل های حسابداری 2200.20- بودجه اصلی، مواد اولیه بودجه بندی شده قسمت 2، نحوه
دستورالعمل های حسابداری 2200.30- بودجه اصلی، مواد اولیه بودجه بندی شده قسمت 3، نحوه
2200.40 بودجه اصلی، بودجه نیروی کار مستقیم، بودجه سربار کارخانه، نحوه محاسبه
2200.50 بودجه اصلی، هزینه فروش،
2200.60 بودجه اصلی، بودجه نقدی قسمت 5
2200.70 بودجه اصلی، بهای تمام شده کالای ساخته شده و بهای تمام شده کالای فروخته شده
2200.80 بودجه اصلی، صورت درآمد
2200.100 بودجه اصلی، ترازنامه
2200.110 بودجه اصلی، اعداد را با ورودی های مجله بررسی کنید
بخش 6 - بودجه های انعطاف پذیر، هزینه های استاندارد و تحلیل واریانس:
150 کنترل و گزارش بودجه
160 گزینه بودجه
بخش 6 - بودجه انعطاف پذیر:
بودجه انعطاف پذیر
170 مزیت بودجه انعطاف پذیر
175 بودجه انعطاف پذیر
کاربرگ - بودجه انعطاف پذیر 175
177 بودجه انعطاف پذیر در مقایسه با واقعی
کاربرگ - 177 بودجه انعطاف پذیر در مقایسه با قسمت 1 واقعی
کاربرگ - 178 بودجه انعطاف پذیر در مقایسه با قسمت 2 واقعی
سوالات چند گزینه ای 1
بخش 6 - بررسی اجمالی تحلیل واریانس هزینه ها و هزینه های استاندارد:
نمای کلی تحلیل واریانس هزینه ها و هزینه های استاندارد
180 هزینه استاندارد
190 تحلیل واریانس هزینه
سوالات چند گزینه ای 2
بخش 6 - تحلیل واریانس فروش:
تحلیل واریانس فروش
195 واریانس قیمت و حجم فروش
کاربرگ - 195 واریانس قیمت و حجم فروش
سوالات چند گزینه ای 3
بخش 6 - تحلیل واریانس مستقیم مواد:
تحلیل واریانس مستقیم مواد
196 تجزیه و تحلیل واریانس مستقیم واریانس قیمت مواد و واریانس کمیت
کاربرگ - 196 تحلیل واریانس قسمت 1 قیمت و مقدار مستقیم مواد
سوالات چند گزینه ای 4
بخش 6 - تحلیل واریانس مستقیم کار:
تحلیل مستقیم واریانس کار
تجزیه و تحلیل واریانس 200 واریانس نرخ کار مستقیم و واریانس کارایی 2300
کاربرگ - تجزیه و تحلیل واریانس 200 قسمت 2 متغیر نرخ و کارایی مستقیم کار
سوالات چند گزینه ای 5
بخش 6 - تحلیل واریانس سربار:
تحلیل واریانس سربار
310 واریانس هزینه سربار
کاربرگ - واریانس و واریانس حجمی قابل کنترل سربار 310
کاربرگ - 312 هزینه سربار و واریانس کارایی
سوالات چند گزینه ای 6
بخش 6 - مسئله جامع واریانس سربار:
مسئله جامع واریانس سربار
کاربرگ - 400 سربار واریانس Comp
سوالات چند گزینه ای 7
مشکلات محاسبه کوتاه
قسمت 6 - مسئله جامع :
مسئله جامع
Comp Prob 1 Data
Comp Prob 2 Flexible Overhead Budgets
Comp Prob 3 واریانس مستقیم هزینه مواد
Comp Prob 4 واریانس مستقیم هزینه نیروی کار
گزارش واریانس سربار Comp Prob 5
بخش 7 - حسابداری مسئولیت و اندازه‌گیری عملکرد:
150 عدم تمرکز
155 ارزیابی عملکرد و طبقه بندی بخش
بخش 7 - سیستم حسابداری مسئولیت :
سیستم حسابداری مسئولیت پذیری
160 هزینه قابل کنترل در مقابل هزینه های غیرقابل کنترل
سیستم حسابداری مسئولیت 170
172 گزارش عملکرد حسابداری مسئولیت
کاربرگ - 172 گزارش عملکرد
Questi چند انتخابیدر 1
قسمت 7 - هزینه های مستقیم و غیر مستقیم :
هزینه های مستقیم و غیر مستقیم
180 هزینه مستقیم و غیر مستقیم
سوال چند گزینه ای 2
قسمت 7 - تخصیص هزینه های غیر مستقیم :
تخصیص هزینه های غیر مستقیم
190 تخصیص هزینه های غیرمستقیم
192 تخصیص هزینه غیرمستقیم
کاربرگ - 192 بیانیه مشارکت دپارتمان
194 تخصیص هزینه های اشغال
کاربرگ - 194 تخصیص هزینه ها
سوال چند گزینه ای 3
بخش 7 - صورت‌های درآمد بخش:
صورتهای درآمد دپارتمان
200 مرحله صورت درآمد دپارتمان
210 مثال - مراحل صورت‌حساب درآمد دپارتمان
کاربرگ - 211 تخصیص هزینه بر اساس ارزش فروش
سوال چند گزینه ای 4
بخش 7 - صورت‌حساب درآمد پیش‌بینی‌شده دپارتمان:
صورت درآمد پیش بینی شده دپارتمان
212 صورت درآمد پیش بینی شده دپارتمان
کاربرگ - 212 صورت درآمد پیش بینی شده دپارتمان
سوال چند گزینه ای 5
سوالات محاسباتی کوتاه
بخش 7 - بازگشت سرمایه (ROI):
صورت درآمد پیش بینی شده دپارتمان
بازگشت سرمایه (ROI) مرکز سرمایه گذاری 220
کاربرگ - 220 بازگشت سرمایه (ROI)
سوال چند گزینه ای 6
سوالات محاسباتی کوتاه
بخش 7 - کارت امتیازی موجود:
بازده سرمایه گذاری (ROI)
250 کارت امتیازی موجود
سوال چند گزینه ای 7
قسمت 7 - مسئله جامع :
مسئله جامع
کاربرگ - 210 تخصیص هزینه به بخش
بخش 8 - هزینه های مربوط - تصمیمات و سناریوهای حسابداری مدیریتی:
110 فرآیند تصمیم گیری
بخش 8 - تصمیم بگیرید یا بخرید:
تصمیم بگیرید یا بخرید
252 تصمیم بگیرید یا خرید کنید
کاربرگ - 252 ساخت یا خرید
سوال چند گزینه ای 1
بخش 8 - ضایعات یا دوباره کاری و فروش یا پردازش تصمیمات بیشتر:
قطع کردن یا دوباره کاری و فروش یا پردازش تصمیمات بیشتر
262 ضایعات یا دوباره کاری
کاربرگ - 262 ضایعات یا دوباره کاری
کاربرگ - 264 ضایعات یا دوباره کاری
272 فروش یا پردازش بیشتر
کاربرگ - 272 فروش یا پردازش بیشتر
سوال چند گزینه ای 2
بخش 8 - تصمیم ترکیب فروش:
تصمیم ترکیب فروش
280 تصمیم ترکیب محصول
کاربرگ - 282 میکس فروش
کاربرگ - 284 ترکیب فروش
سوال چند گزینه ای 3
بخش 8 - حذف یا عدم تصمیم گیری بخش:
حذف یا عدم تصمیم گیری بخش
300 دپارتمان که با ضرر کار می کند بسته یا خیر
کاربرگ - حذف بخش 302
سوال چند گزینه ای 4
بخش 8 - تجهیزات - قدیمی نگه دارید یا تصمیم جدید بخرید:
تجهیزات را قدیمی نگه دارید یا تصمیم جدید بخرید
تجهیزات 410 را قدیمی نگه دارید یا جدید بخرید
کاربرگ - 410 تجهیزات قدیمی را نگه دارید یا جدید بخرید
سوال چند گزینه ای 5
بخش 8 - پیشنهاد ویژه - پذیرش یا رد تصمیم:
پیشنهاد ویژه - قبول یا رد تصمیم
پروژه یا پیشنهاد ویژه 450 - پذیرش یا رد تصمیم
کاربرگ - پیشنهاد ویژه 452
کاربرگ - پیشنهاد ویژه 454
کاربرگ - پیشنهاد ویژه 455
کاربرگ - قیمت فروش خدمات 472
سوال چند گزینه ای 6
بخش 8 - تعیین قیمت فروش با استفاده از داده‌های هزینه:
قیمت فروش را با استفاده از داده های هزینه تنظیم کنید
432 مجموعه قیمت فروش
کاربرگ - 432 قیمت فروش روش هزینه کل
کاربرگ - 433 روش هزینه متغیر قیمت فروش
کاربرگ - 436 هزینه یابی هدف با استفاده از ویژگی جستجوی هدف اکسل
سوال چند گزینه ای 7
بخش نهم - ارزش زمانی پول و بودجه بندی سرمایه - ارزش فعلی:
۱۱۰ بودجه بندی سرمایه ای
سوال چند گزینه ای 8
بخش 9 - دوره بازپرداخت و نرخ بازده حسابداری:
دوره بازپرداخت و نرخ بازده حسابداری
دوره بازپرداخت 210، نرخ بازده حسابداری، و خالص ارزش فعلی (1)
کاربرگ - 210 دوره بازپرداخت، نرخ بازده حسابداری خالص ارزش فعلی p
سوالات چند گزینه ای 1
بخش 9 - ارزش فعلی یک مقدار:
ارزش فعلی یک مقدار
350 ارزش فعلی
کاربرگ - 350 ارزش فعلی
352 ماه ارزش فعلی به عنوان دوره
کاربرگ - 352 ماه ارزش فعلی
سوالات چند گزینه ای 2
قسمت 9 - ارزش آینده یک مبلغ واحد:
ارزش آتی یک مقدار واحد
ارزش آینده 360
کاربرگ - 360 ارزش آینده
362 ماه ارزش آینده به عنوان دوره
کاربرگ - 362 ماه ارزش آینده
363 ارزش آینده در مقابل ارزش فعلی
کاربرگ - 363 ارزش فعلی در مقابل ارزش آینده
سوالات چند گزینه ای 3
بخش 9 ارزش فعلی یک سالیانه:
ارزش فعلی یک سالیانه
سالیانه 365 ارزش فعلی
کاربرگ - سالیانه 365 ارزش فعلی
366 ماه سالیانه ارزش فعلی به عنوان پریod
کاربرگ - 366 ماه سالیانه ارزش فعلی
سوالات چند گزینه ای 4
بخش 9 - ارزش آینده یک سالیانه:
ارزش آتی یک سالیانه
سالیانه ارزش آینده 367
کاربرگ - سالیانه ارزش آینده 367
368 ماه سالیانه ارزش آینده
کاربرگ - 368 ماه سالیانه ارزش فعلی
سوالات چند گزینه ای 5
بخش 9 - نمونه‌هایی از جریان نقدی ارزش فعلی و آینده:
نمونه‌های جریان نقدی ارزش فعلی و آینده
375 نمونه جریان نقدی ارزش فعلی
کاربرگ - 375 داده‌های تمرین ارزش فعلی
385 نمونه جریان نقدی ارزش آتی
کاربرگ - 385 مجموعه داده ارزش آینده
سوالات چند گزینه ای 6
بخش نهم - مقدمه ای بر اصطلاحات ارزش فعلی مورد استفاده در بودجه ریزی سرمایه ای:
مقدمه ای بر اصطلاحات ارزش فعلی مورد استفاده در بودجه بندی سرمایه ای
390 اصطلاح ارزش فعلی مورد استفاده در بودجه بندی سرمایه
کاربرگ - 390 شرایط ارزش فعلی برای بودجه بندی سرمایه
سوالات چند گزینه ای 7
بخش 9 - ارزش فعلی خالص (NPV):
ارزش فعلی خالص (NPV)
409 فرضیات خالص ارزش فعلی
410 محاسبه ارزش فعلی خالص 2500 قسمت 1 (1)
411 محاسبه ارزش فعلی خالص 2500 قسمت 2 (1)
کاربرگ - ارزش فعلی خالص 409 - اکسل (1)
کاربرگ - 411 بازپرداخت حسابداری RR NPV
کاربرگ - 412 بازپرداخت حسابداری RR NPV 2
کاربرگ - 413 بازگشت سرمایه مورد نیاز
سوالات چند گزینه ای 8
بخش 9 - نرخ بازده داخلی (IRR):
نرخ بازده داخلی (IRR)
نرخ بازده داخلی 510 IRR
کاربرگ - 510 IRR Excel
کاربرگ - 511 IRR NPV
سوالات چند گزینه ای 9
قسمت نهم - زمان استراحت:
زمان استراحت (BET)
600 زمان شکست
کاربرگ - 600 دوره بازپرداخت و زمان استراحت
سوالات چند گزینه ای 10

نمایش سرفصل های انگلیسی

Managerial Accounting / Cost Accounting