وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

بوت کمپ DevOps

سرفصل های دوره

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با دوآپس یاد می گیرید.

عنوان اصلی : TechworldwithNana - DevOps Bootcamp

سرفصل ها :

1 - مروری بر بوت کمپ
2 - مقدمه ای بر DevOps
0 - معرفی ماژول
1 - مقدمه ای بر نسخه کنترل و گیت
2 - مفاهیم اولیه Git
3 - راه‌اندازی مخزن Git Remote و Local
4 - کار با Git
5 - یک پروژه Git را به صورت محلی راه اندازی کنید
6 - مفهوم شاخه ها
7 - درخواست ادغام
8 - حذف شاخه ها
9 - Rebase
10 - حل تعارضات ادغام
11 - گیتیگنور
12 - Git stash
13 - بازگشت به تاریخ
14 - لغو تعهدات
15 - ادغام شاخه ها
16 - Git برای Devops
1 - پایگاه های داده در فرآیند توسعه
2 - انواع پایگاه داده
0 - معرفی ماژول
1 - مقدمه ای بر ابزارهای ساخت
2 - Build Tools را نصب کنید
3 - یک مصنوع بسازید
4 - ابزارهایی برای توسعه بسازید
5 - برنامه را اجرا کنید
6 - برنامه های JS بسازید
7 - مفاهیم رایج و تفاوت ابزارهای ساخت
8 - یک مصنوع را منتشر کنید
9 - ابزارهای ساخت و داکر
10 - ابزارهایی برای DevOps بسازید
0 - معرفی ماژول
1 - مقدمه ای برای Cloud & IaaS
2 - راه اندازی سرور در DigitalOcean
3 - استقرار و اجرای آرتیفکت برنامه در Droplet
4 - یک کاربر لینوکس را روی سرور ابری ایجاد و پیکربندی کنید
0 - معرفی ماژول
1 - معرفی مدیر مخزن Artifact
2 - Nexus را روی سرور ابری نصب و اجرا کنید
3 - مقدمه ای بر نکسوس
4 - انواع مخزن
5 - Artifact را در Repository منتشر کنید
6 - Nexus REST API
7 - فروشگاه Blob
8 - جزء در مقابل دارایی
9 - سیاست های پاکسازی و وظایف برنامه ریزی شده
0 - معرفی ماژول
1 - کانتینر چیست
2 - ظرف در مقابل تصویر
3 - داکر در مقابل ماشین مجازی
4 - Docker Architecture و اجزاء
5 - دستورات داکر اصلی
6 - دستورات اشکال زدایی
7 - Docker Demo - نمای کلی پروژه
8 - در حال توسعه با Docker
9 - Docker Compose - چندین کانتینر Docker را اجرا کنید
10 - Dockerfile - تصویر Docker خود را بسازید
11 - مخزن خصوصی Docker
12 - برنامه docker را بر روی سرور مستقر کنید
13 - حجم داکر - داده های ماندگار
14 - نسخه نمایشی Docker Volumes
15 - مخزن میزبانی Docker را در Nexus ایجاد کنید
16 - Nexus را به عنوان Docker Container مستقر کنید
0 - معرفی ماژول
1 - مقدمه ای بر اتوماسیون ساخت
2 - جنکینز را نصب کنید
3 - مقدمه ای بر Jenkins UI
4 - Build Tools را در جنکینز نصب کنید
5 - نسخه ی نمایشی پایه های جنکینز - شغل آزاد
6 - داکر در جنکینز
7 - کار آزاد تا پایپ لاین
8 - مقدمه ای برای Pipeline Job
9 - نحو جنکینزفایل
10 - خط لوله کامل ایجاد کنید
11 - معرفی خط لوله چند شاخه ای
12 - بررسی اجمالی جنکینز جابز
13 - اعتبارنامه در جنکینز
14 - کتابخانه مشترک جنکینز
15 - Webhooks - ماشه Pipeline Jobs به صورت خودکار
16 - نسخه Dynamically Increment Application در Jenkins Pipeline - قسمت 1
17 - نسخه Dynamically Increment Application در Jenkins Pipeline - قسمت 2
0 - معرفی ماژول
1 - مقدمه ای بر AWS
2 - یک حساب کاربری AWS ایجاد کنید
3 - IAM - مدیریت کاربران، نقش ها و مجوزها
4 - مناطق و مناطق در دسترس
5 - VPC - مدیریت شبکه خصوصی در AWS
6 - CIDR بلوک توضیح داده شده است
7 - مقدمه ای بر EC2 Virtual Cloud Server
8 - مستقر در سرور EC2 از Jenkins Pipeline - CI/CD قسمت 1
9 - مستقر در سرور EC2 از Jenkins Pipeline - CI/CD قسمت 2
10 - مستقر در سرور EC2 از Jenkins Pipeline - CI/CD قسمت 3
11 - مقدمه ای بر AWS CLI
12 - AWS & Terraform Preview
13 - خدمات کانتینر در پیش نمایش AWS
0 - معرفی ماژول
1 - معرفی Kubernetes
2 - اجزای اصلی Kubernetes
3 - معماری Kubernetes
4 - Minikube و kubectl - Local Kubernetes Cluster
5 - دستورات اصلی kubectl
6 - فایل پیکربندی YAML
7 - پروژه آزمایشی کامل - استقرار برنامه در خوشه Kubernetes
8 - فضاهای نام - سازماندهی اجزا
9 - خدمات - اتصال به برنامه های داخل کلاستر
10 - ورود - اتصال به برنامه های کاربردی خارج از خوشه
11 - حجم ها - داده های کاربردی پایدار
12 - ConfigMap و انواع حجم مخفی
13 - StatefulSet - استقرار برنامه های Stateful
14 - خدمات Kubernetes مدیریت شده توضیح داده شده است
15 - Helm - مدیر بسته برای Kubernetes
16 - دمو Helm - خوشه K8s مدیریت شده
17 - استقرار تصاویر در Kubernetes از مخزن خصوصی Docker
18 - اپراتورهای Kubernetes برای مدیریت برنامه های پیچیده
19 - دمو فرمان و اپراتور
0 - معرفی ماژول
1 - خدمات کانتینر در AWS
2 - خوشه EKS را با کنسول مدیریت AWS ایجاد کنید
3 - مقیاس خودکار را در خوشه EKS پیکربندی کنید
4 - نمایه Fargate را برای EKS Cluster ایجاد کنید
5 - خوشه EKS را با ابزار خط فرمان eksctl ایجاد کنید
6 - از خط لوله جنکینز به EKS Cluster مستقر شوید
7 - BONUS: مستقر در LKE Cluster از Jenkins Pipeline
8 - یادداشت اعتبارنامه جنکینز در مورد بهترین شیوه ها
9 - خط لوله CI/CD را با EKS و DockerHub کامل کنید
10 - خط لوله CI/CD کامل با EKS و ECR
0 - معرفی ماژول
1 - مقدمه ای بر Terraform
2 - Terraform & Setup Terraform Project را نصب کنید
3 - ارائه دهندگان در Terraform
4 - منابع و منابع داده
5 - تغییر و نابود کردن منابع Terraform
6 - دستورات Terraform
7 - ایالت Terraform
8 - مقادیر خروجی
9 - متغیرها در Terraform
10 - متغیرهای محیطی در Terraform
11 - مخزن Git را برای پروژه محلی Terraform ایجاد کنید
12 - تامین خودکار EC2 با Terraform - قسمت 1
13 - تامین خودکار EC2 با Terraform - قسمت 2
14 - تامین خودکار EC2 با Terraform - قسمت 3
15 - تامین کنندگان در Terraform
16 - ماژول ها در Terraform - قسمت 1
17 - ماژول ها در Terraform - قسمت 2
18 - ماژول ها در Terraform - قسمت 3
19 - Automate Provisioning EKS cluster with Terraform - Part 1
20 - Automate Provisioning EKS cluster with Terraform - Part 2
21 - Automate Provisioning EKS cluster with Terraform - Part 3
22 - CI/CD کامل با Terraform - قسمت 1
23 - CI/CD کامل با Terraform - قسمت 2
24 - CI/CD کامل با Terraform - قسمت 3
25 - ایالت از راه دور در Terraform
0 - معرفی ماژول
1 - مقدمه ای بر پایتون
2 - نصب و راه اندازی محلی
3 - اولین برنامه پایتون ما
4 - پایتون IDE در مقابل ویرایشگر فایل ساده
5 - رشته ها و انواع داده های عددی
6 - متغیرها
7 - توابع
8 - پذیرش ورودی کاربر
9 - شرایط (if / else) و نوع داده Boolean
10 - مدیریت خطا با Try-Except
11 - حلقه های while
12 - لیست ها و حلقه های For
13 - نظرات
14 - مجموعه
15 - توابع داخلی
16 - دیکشنری نوع داده
17 - ماژول ها
18 - پروژه: برنامه شمارش معکوس
19 - بسته ها، PyPI و پیپ
20 - پروژه: اتوماسیون با پایتون (صفحه گسترده)
21 - OOP: کلاس ها و اشیاء
22 - پروژه: درخواست API به GitLab
0 - معرفی ماژول
1 - مقدمه ای بر کتابخانه بوتو (AWS SDK برای پایتون)
2 - Boto3 را نصب کرده و به AWS متصل شوید
3 - آشنایی با بوتو
4 - Terraform vs Python - درک کنید که چه زمانی از کدام ابزار استفاده کنید
5 - بررسی سلامت: بررسی وضعیت EC2
6 - یک Task Scheduled در پایتون بنویسید
7 - پیکربندی سرور: تگ های محیطی را به نمونه های EC2 اضافه کنید
8 - اطلاعات خوشه EKS
9 - پشتیبان گیری از حجم EC2: ایجاد خودکار عکس های فوری
10 - پاکسازی خودکار اسنپ شات های قدیمی
11 - بازیابی حجم EC2 را از پشتیبان به طور خودکار انجام دهید
12 - رسیدگی به خطاها
13 - مانیتورینگ وب سایت 1: وظیفه برنامه ریزی شده برای نظارت بر سلامت برنامه
14 - مانیتورینگ وب سایت 2: اعلان ایمیل خودکار
15 - مانیتورینگ وب سایت 3: برنامه را راه اندازی مجدد و سرور را راه اندازی مجدد کنید
معرفی ماژول + چک لیست
مقدمه ای بر Ansible
Ansible را نصب کنید
سرور مدیریت شده را برای پیکربندی با Ansible تنظیم کنید
دستورات Ansible Inventory و Ansible ad-hoc
سرور AWS EC2 را با Ansible پیکربندی کنید
مدیریت بررسی کلید میزبان و کلیدهای SSH
مقدمه ای بر Playbooks
ماژول های Ansible
مجموعه ها در Ansible
پروژه: استقرار برنامه Nodejs - قسمت 1
پروژه: استقرار برنامه Nodejs - قسمت 2
پروژه: استقرار برنامه Nodejs - قسمت 3
Ansible Variables - Playbook خود را قابل تنظیم کنید
Project Deploy Nexus - قسمت 1
Project Deploy Nexus - قسمت 2
پیکربندی Ansible - فایل موجودی پیش فرض
پروژه: اجرای برنامه های Docker - قسمت 1
پروژه: اجرای برنامه های Docker - قسمت 2
پروژه: Terraform & Ansible
موجودی پویا برای سرورهای EC2
پروژه: استقرار برنامه در K8s
پروژه: اجرای Ansible از Jenkins Pipeline - قسمت 1
پروژه: اجرای Ansible از Jenkins Pipeline - قسمت 2
پروژه: اجرای Ansible از Jenkins Pipeline - قسمت 3
نقش های Ansible - محتوای Ansible خود را قابل استفاده مجدد و مدولار کنید

نمایش سرفصل های انگلیسی

TechworldwithNana - DevOps Bootcamp

53,700 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ایمیل شما:
تولید کننده:
شناسه: UD19857
حجم: 11904 مگابایت
مدت زمان: 3129 دقیقه
تعداد دیسک: 3 عدد
زبان: انگلیسی ساده و روان
تاریخ انتشار: 18 تیر 1400
بوت کمپ DevOps
بوت کمپ DevOps 1
بوت کمپ DevOps 2
بوت کمپ DevOps 3
بوت کمپ DevOps 4
بوت کمپ DevOps 5
بوت کمپ DevOps 6

53,700 تومان
افزودن به سبد خرید