در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

استاد شدن در کار با میکروسرویس ها : کدنویسی Spring Boot and Spring Cloud

13,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

صنعت به سمت ابر و devops مهاجرت می کند ، و میکروسرویس ها بخشی جدایی ناپذیر از اکوسیستم هستند. این دوره تمام دانش مورد نیاز خود را در زمینه خدمات خرد به شما می دهد تا بتوانید کار روی پروژه های زمان واقعی را شروع کنید.

عنوان اصلی : Microservices Masterclass with Spring Boot and Spring Cloud

سرفصل های دوره :

1. 0101MonolethicArchitecture
2. 0102 معایب معماری یکپارچه
3. 0103 میکروسرویس ها چیست؟
4. 0104 Draw Back Of Microservices
5. 0105 تنظیم محیط
6. 0106 هلو ورلد میکروسرویس
7. 0201 محصول میکروسرویس برنامه
8. 0202 ایجاد خدمات محصول
9. 0203 ایجاد لیست محصولات
10. 0204 ایجاد سرویس قیمت گذاری
11. 0205 ایجاد سرویس موجودی
12. 0206 برقراری تماس با الگوی استراحت
13. سرویس صرافی 0207
14. 0208 رفع اشکال
15. 0208 رفع اشکال 1
16. 0301 پیاده سازی Reactive Prog با استفاده از Web Flux
17. 0301 پیاده سازی Reactive Prog با استفاده از WebFlux 1
18. 0302 ملاحظات مهاجرت واکنشی
19. 0303 استراتژی مهاجرت واکنشی برای معماران
20. 0304 لیست برگشتی واگذاری محصولات با استفاده از Streams
21. 0401UnderstandingServiceDiscovery
22. 0402 Feign Client Vs Rest Template
23. 0403 پیکربندی و اجرای سرور Eureka
24. 0404 ثبت نام مشتریان Eureka و ارسال درخواست
25. 0405 سرور Eureka انعطاف پذیر با نمونه های متعدد و تئوری تکرار داده ها
26. 0406 ایجاد پروفایل
27. 0407 راه اندازی نمونه های سرور
28. 0408 Replication Data and Linkgin Clients
29. 0409 کش سرویس گیرنده و سرور
30. 0410EurekaClientLibrary
31. 0411 انجام آن به روش واکنشی با استفاده از Feign Reactive
32. 0501 تعادل بار
33. 0502 Load Balancing With Ribbon مثال
34. 0503 اجرای روبان نتفلیکس بدون اورکا
35. 0504CustomizingLB
36. 0505ClientSideVsServerSideDiscovery
37. 0601APIGateway Theory
38. 0602CreatingGateway
39. 0603ConfiguringRoutes
40. 0604ClientConfigAndTestingTheApp
41. 0605 محمولات
42. 0606GatewayFilters
43. 0607 ImplementingFilters
44. 0608CustomFilters
45. 0701Circuit Breaker Pattern
46. 0702 ImplementingHystrixCircuitBreakerPattern
47. 0801NeedOfConfigServer
48. 0802 ایجاد سرور پیکربندی با پیکربندی نمونه
49. 0803 انتقال تنظیمات سرویس
50. 0804 مدیریت پروفایل ها با سرور پیکربندی
51. 0805 استفاده از Config Server با Git Reposiotry
52. 0806 رمزگذاری و رمزگشایی قسمت 1
53. 0807 رمزگذاری و رمزگشایی قسمت 2
54. 0901 CloudBus نظریه
55. 0902InstallingMessageBroker
56. 0903MakingRequiredChangesInProject
57. 0904 راه اندازی TheStack
58. 0905TestingSpringBusApp
59. 1001NeedForDistributedTracing
60. 1002SpringSleuth
61. 1003DistributedTracingInAction
62. 1004 IntroductionToZipkin
63. 1005SettingUpZipkin
64. 1006ExploringZipkinTracesPart1
65. 1007ExploringZipkinTracesPart2
66. 1008 شبیه سازی موارد منفی و تجزیه و تحلیل مشکل
67. 1101LogAggregationWithELK
68. 1102ConfiguringELKStack
69. 1103SettingupAndLaunnchingKibanaAndElasticSearch
70. 1104 ExploringLogstash
71. 1105ExploringLogstashFilters
72. 1106ConfiguringLogstashAndReadingLogs
73. 1107 ExploringLogstashGrok
74. 1108VisualizingLogAggregationWithKibana
75. 1109ReadingEventsThroughTCPSocket

نمایش سرفصل های انگلیسی

Microservices Masterclass with Spring Boot and Spring Cloud