در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

آموزش معادلات دیفرانسیل و مباحث لاپلاس

20,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

در این دوره آموزشی قدم به قدم مباحث ریاضی محاسبات دیفرانسیل و لاپلاس را یاد گرفته و همراه با مدرس دوره در پروژه های واقعی تمرین و تجربه خواهید کرد. 

عنوان اصلی : Differential Equations (OD+PD)+ Laplace Transfom

سرفصل ها :


معرفی :
معادله دیفرانسیل همگن
معادله دیفرانسیل همگن 2
درجه و ترتیب یک معادله دیفرانسیل با مثال
عامل یکپارچه
سخنرانی عامل یکپارچه
تشکیل معادله دیفرانسیل
مسائل مقادیر اولیه و مرزی
معادله دیفرانسیل مرتبه اول قابل تفکیک
جداسازی متغیرها
معادله دیفرانسیل دقیق
معادله دیفرانسیل دقیق 2
یکپارچه سازی عوامل
یکپارچه سازی عوامل 2
یکپارچه سازی عوامل 3
معادله دیفرانسیل خطی 1
معادله دیفرانسیل خطی 2
معادله دیفرانسیل چیست؟
مسیرهای متعامد
مسیرهای متعامد 2
معادله Clairaut
حل معادله دیفرانسیل مرتبه بالاتر همگن
حل معادله دیفرانسیل مرتبه بالاتر همگن مثال 1
حل معادله دیفرانسیل مرتبه بالاتر همگن مثال 2
حل معادله دیفرانسیل مرتبه بالاتر ناهمگن مثال 1
حل معادله دیفرانسیل مرتبه بالاتر ناهمگن مثال 2
حل معادله دیفرانسیل مرتبه بالاتر ناهمگن مثال 3
تعریف تبدیل لاپلاس
مخروط
توابع چند متغیر:
مشتقات جزئی و توابع چند متغیر تمرین 1
مشتقات جزئی و توابع چند متغیر تمرین 6
مشتقات جزئی و توابع چند متغیر تمرین 7
مشتقات جزئی و توابع چند متغیر تمرین 8A
مشتقات جزئی و توابع چند متغیر تمرین 9
مشتقات جزئی و توابع چند متغیر تمرین 10
مشتقات جزئی و توابع چند متغیر تمرین 11
مشتقات جزئی و توابع چند متغیر تمرین 12
مشتقات جزئی و توابع چند متغیر تمرین 13
مشتقات جزئی و توابع چند متغیر تمرین 14
مشتقات جزئی و توابع چند متغیر تمرین 15
مشتقات جزئی و توابع چند متغیر تمرین 16
مشتقات جزئی و توابع چند متغیر تمرین 17
مشتقات جزئی و توابع چند متغیر تمرین 18
مشتقات جزئی و توابع چند متغیر تمرین 19
مشتقات جزئی و توابع چند متغیر تمرین 20
مشتقات جزئی و توابع چند متغیر تمرین 21
مشتقات جزئی و توابع چند متغیر تمرین 22
مشتقات جزئی و توابع چند متغیر تمرین 23
مشتقات جزئی و توابع چند متغیر تمرین 24
مشتقات جزئی و توابع چند متغیر تمرین 25
مشتقات جزئی و توابع چند متغیر تمرین 26
مشتقات جزئی و توابع چند متغیر تمرین 27
مشتقات:
مشتقات مثال 1
مشتقات مثال 2
مشتقات مثال 4
مشتقات مثال 5
مشتقات مثال 6
مشتقات مثال 7
مشتقات مثال 8
مشتقات مثال 9
مشتقات مثال 10
مشتقات مثال 11
مشتقات مثال 12
مشتقات مثال 13
مشتقات مثال 13
مشتقات مثال 14
مشتقات مثال 15
مشتقات مثال 16
مشتقات مثال 17
مشتقات مثال 18
مشتقات مثال 19
مشتقات مثال 20
مشتقات مثال 21
مشتقات مثال 22
مشتقات مثال 23
مشتقات مثال 24
مشتقات مثال 25
مشتقات مثال 26
مشتقات مثال 27
مشتقات مثال 28
مشتقات مثال 29
مشتقات مثال 30
مشتقات مثال 31
مشتقات مثال 32
مشتقات نهم:
مثال
برخی از مشتقات استاندارد nth
برخی از مشتقات استاندارد nth
مشتقات نهمین مثال 1
مشتقات نهمین مثال 2
قوانین لایب نیتس
مشتقات نهم و تمرین قانون لایب نیتس
قوانین لایب نیتس
مشتقات نهم و قانون لایب نیتس مثال 2

نمایش سرفصل های انگلیسی

Differential Equations (OD+PD)+ Laplace Transfom