در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

آموزش مدل های سود ، تامین مالی نیروها و هزینه های آن ها

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

در این مجموعه آموزش سه مبحث بسیار مهم در کسب و کار یا بهتر بگوییم در مدیریت مالی کسب و کار را یاد خواهید گرفت.

عنوان اصلی : Revenue, Staffing, and Expense Models Explained

سرفصل ها :


معرفی
برنامه مالی خود را بسازید
1. کاربرگ Financials Walk-through
کاربرگ های مالی راهبری
کاربرگ درآمد
چهار مدل قیمت گذاری
چه زمانی باید درآمد خود را حساب کنید
2. مدل درآمد
مدل درآمد شما
کاربرگ درآمد
کاربرگ درآمد: مدل مبتنی بر واحد
کاربرگ درآمد: مدل مبتنی بر صورتحساب
کاربرگ درآمد: مدل درآمد اشتراک/تکرار
3. مدل کارکنان توضیح داده شد
مدل کارکنان شما
پیمانکار در مقابل کارمند
طبقه بندی کارکنان
4. ورودی های مدل کارکنان
کار با کاربرگ کارکنان
پیمانکاران ورودی
سربار کارمند
5. مدل هزینه
مدل هزینه توضیح داده شد
6. کاربرگ هزینه
کاربرگ هزینه: مثال

نمایش سرفصل های انگلیسی

Revenue, Staffing, and Expense Models Explained