در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

آموزش مبتنی بر مثال تحلیل بیزینس

14,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با تحلیل کسب و کار یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Business Analysis with Examples

سرفصل ها :


فصل 1- مقدمه ای بر تحلیل کسب و کار:
سند ردیاب آموزشی
ابزارهای مفید برای یک تحلیلگر تجاری
هدف
مقدمه ای بر تحلیل کسب و کار
امتحان
تحلیل کسب و کار چیست؟
امتحان
مهارت های فنی یک تحلیلگر تجاری
امتحان
خلاصه
فصل 2 - مراحل SDLC:
هدف
مقدمه ای بر مراحل SDLC
امتحان
مراحل SDLC قسمت 1
امتحان
مراحل SDLC قسمت 2
امتحان
مراحل SDLC قسمت 3
امتحان
مراحل SDLC قسمت 4
امتحان
مراحل SDLC قسمت 5
امتحان
روش‌های اساسی SDLC قسمت 1
امتحان
روش های اساسی SDLC قسمت 2
امتحان
خلاصه
فصل 3 - روش SDLC:
هدف
روش SDLC قسمت 1
امتحان
روش SDLC قسمت 2
امتحان
روش SDLC قسمت 3
امتحان
روش SDLC قسمت 4
امتحان
روش SDLC قسمت 5
امتحان
روش SDLC قسمت 6
امتحان
روش SDLC قسمت 7
امتحان
روش SDLC قسمت 8
امتحان
روش SDLC قسمت 9
امتحان
خلاصه
فصل 4 - تیم های پشتیبانی:
هدف
تیم های پشتیبانی قسمت 1
امتحان
تیم های پشتیبانی قسمت 2
امتحان
خلاصه
فصل 5 - نقش لیسانس در روش شناسی آبشار:
هدف
نقش لیسانس در روش شناسی آبشار قسمت 1
امتحان
نقش لیسانس در روش شناسی آبشار قسمت 2
امتحان
خلاصه
فصل 6 - محیط کار:
هدف
چند روز اول زندگی یک BA - قسمت 1
امتحان
چند روز اول زندگی یک BA - قسمت 2
امتحان
چند روز اول زندگی یک BA - قسمت 3
امتحان
چند روز اول زندگی یک BA - قسمت 4
امتحان
چند روز اول زندگی یک BA - قسمت 5
امتحان
خلاصه
فصل 7 - جمع آوری الزامات و تکنیک های مربوط:
هدف
جمع آوری نیازمندی ها و تکنیک های مربوط به بخش 1
جمع آوری نیازمندی ها و تکنیک های مربوط به بخش 2
جمع آوری نیازمندی ها و تکنیک های مربوط به بخش 3
امتحان
جمع آوری نیازمندی ها و تکنیک های مربوط به بخش 4
جمع آوری نیازمندی ها و تکنیک های مربوط به بخش 5
امتحان
جمع آوری نیازمندی ها و تکنیک های مربوط به قسمت 6
امتحان
جمع آوری نیازمندی ها و تکنیک های مربوط به قسمت 7
امتحان
جمع آوری نیازمندی ها و تکنیک های مربوط به قسمت 8
امتحان
جمع آوری نیازمندی ها و تکنیک های مربوط به بخش 9
امتحان
جمع آوری نیازمندی ها و تکنیک های مربوط به بخش 10
امتحان
جمع آوری نیازمندی ها و تکنیک های مربوط به بخش 11
امتحان
خلاصه
فصل 8 - پایه گذاری و فرآیند بررسی الزامات:
هدف
پایه‌گذاری و فرآیند بررسی الزامات بخش 1
امتحان
بخش 2 پایه‌گذاری و فرآیند بررسی نیازمندی‌ها
امتحان
بخش 3 پایه‌گذاری و فرآیند بررسی الزامات
امتحان
بخش 4 پایه‌گذاری و فرآیند بررسی الزامات
امتحان
بخش 5 پایه‌گذاری و فرآیند بررسی الزامات
امتحان
بخش 6 پایه‌گذاری و فرآیند بررسی الزامات
امتحان
خلاصه
فصل 9 - روش شناسی چابک:
هدف
روش شناسی چابک قسمت 1
امتحان
روش شناسی چابک قسمت 2
امتحان
روش شناسی چابک قسمت 3
امتحان
روش شناسی چابک قسمت 4
امتحان
خلاصه
فصل 10 - چارچوب چابک SCRUM:
هدف
چارچوب چابک SCRUM قسمت 1
امتحان
چارچوب چابک SCRUM قسمت 2
امتحان
چارچوب چابک SCRUM قسمت 3
امتحان
خلاصه
فصل 11- SCRUM_User Stories:
هدف
SCRUM_User Stories قسمت 1
امتحان
SCRUM_User Stories قسمت 2
امتحان
SCRUM_User Stories قسمت 3
امتحان
SCRUM_User Stories قسمت 4
امتحان
SCRUM_User Stories قسمت 5
امتحان
SCRUM_User Stories قسمت 6
امتحان
خلاصه
فصل 12 - عناصر SCRUM :
هدف
عناصر SCRUM قسمت 1
امتحان
عناصر SCRUM قسمت 2
امتحان
عناصر SCRUM قسمت 3
امتحان
عناصر SCRUM قسمت 4
امتحان
عناصر SCRUM قسمت 5
امتحان
عناصر SCRUM قسمت 6
امتحان
خلاصه
فصل 13 - مالک محصول SCRUM:
هدف
مالک محصول SCRUM قسمت 1
امتحان
مالک محصول SCRUM قسمت 2
امتحان
مالک محصول SCRUM قسمت 3
امتحان
مالک محصول SCRUM قسمت 4
امتحان
خلاصه
فصل 14 - مستندات کارشناسی :
الگوهای سند
هدف
مستندات BA قسمت 1
مستندات BA قسمت 2
امتحان
مستندات BA قسمت 3
امتحان
مستندات BA قسمت 4
امتحان
خلاصه
فصل 15 - خزش دامنه:
هدف
Scope Creep قسمت 1
امتحان
Scope Creep قسمت 2
امتحان
Scope Creep قسمت 3
امتحان
Scope Creep قسمت 4
امتحان
Scope Creep قسمت 5
امتحان
Scope Creep قسمت 6
امتحان
Scope Creep قسمت 7
امتحان
خلاصه
فصل 16 - UML Use Case Diagram
هدف
UML Use Case Diagram قسمت 1
امتحان
UML Use Case Diagram قسمت 2
امتحان
UML Use Case Diagram قسمت 3
امتحان
UML Use Case Diagram قسمت 4
UML Use Case Diagram قسمت 5
امتحان
خلاصه
فصل 17 - الگوی شرح مورد استفاده UML:
هدف
UML Use Case Description الگوی قسمت 1
امتحان
UML Use Case Description template Part 2
امتحان
خلاصه
فصل 18 - نمودار فعالیت UML:
هدف
نمودار فعالیت UML قسمت 1
امتحان
نمودار فعالیت UML قسمت 2
امتحان
نمودار فعالیت UML قسمت 3
امتحان
خلاصه
فصل 19 - نمودار جریان داده UML:
هدف
نمودار جریان داده UML قسمت 1
امتحان
نمودار جریان داده UML قسمت 2
امتحان
نمودار جریان داده UML قسمت 3
امتحان
خلاصه
فصل 20 - نمودار توالی UML
هدف
نمودار توالی UML قسمت 1
امتحان
نمودار توالی UML قسمت 2
امتحان
خلاصه
فصل 21 - چرخه زندگی یک تحلیلگر تجاری:
هدف
چرخه زندگی یک تحلیلگر تجاری قسمت 1
امتحان
چرخه زندگی یک تحلیلگر تجاری قسمت 2
امتحان
چرخه زندگی یک تحلیلگر تجاری قسمت 3
امتحان
چرخه زندگی یک تحلیلگر تجاری قسمت 4
امتحان
خلاصه
فصل 22 - مدارک مورد نیاز:
هدف
اسناد مورد نیاز قسمت 1
امتحان
مدارک مورد نیاز قسمت 2
امتحان
مدارک مورد نیاز قسمت 3
امتحان
خلاصه
فصل 23 - مدیریت ریسک
هدف
مدیریت ریسک قسمت 1
امتحان
مدیریت ریسک قسمت 2
امتحان
مدیریت ریسک قسمت 3
امتحان
مدیریت ریسک قسمت 4
امتحان
مدیریت ریسک قسمت 5
امتحان
خلاصه
فصل 24 - مروری بر تست
هدف
بررسی اجمالی تست بخش 1
امتحان
بررسی اجمالی تست بخش 2
امتحان
بررسی اجمالی تست بخش 3
امتحان
بررسی اجمالی تست بخش 4
امتحان
بررسی اجمالی تست بخش 5
امتحان
بررسی اجمالی تست بخش 6
امتحان
خلاصه
فصل 25 - نقش لیسانس در آزمون پذیرش کاربر:
هدف
نقش لیسانس در تست پذیرش کاربر قسمت 1
امتحان
نقش لیسانس در تست پذیرش کاربر قسمت 2
امتحان
نقش لیسانس در تست پذیرش کاربر قسمت 3
امتحان
خلاصه
فصل 26 - چگونه یک تحلیلگر تجاری مولد باشیم:
هدف
چگونه یک تحلیلگر تجاری مولد باشیم قسمت 1
امتحان
چگونه یک تحلیلگر تجاری مولد باشیم قسمت 2
امتحان
چگونه یک تحلیلگر تجاری مولد باشیم قسمت 3
امتحان
چگونه یک تحلیلگر تجاری مولد باشیم قسمت 4
امتحان
چگونه یک تحلیلگر تجاری مولد باشیم قسمت 5
امتحان
خلاصه
فصل 27 - تجزیه و تحلیل و مدیریت سهامداران:
هدف
تجزیه و تحلیل و مدیریت سهامداران بخش 1
امتحان
تجزیه و تحلیل و مدیریت سهامداران بخش 2
امتحان
تجزیه و تحلیل و مدیریت سهامداران بخش 3
امتحان
تجزیه و تحلیل و مدیریت سهامداران بخش 4
امتحان
خلاصه
فصل 28 - مفاهیم و اصطلاحات BA:
هدف
مفاهیم و اصطلاحات BA قسمت 1
امتحان
مفاهیم و اصطلاحات BA قسمت 2
امتحان
مفاهیم و اصطلاحات BA قسمت 3
امتحان
مفاهیم و اصطلاحات BA قسمت 4
امتحان
مفاهیم و اصطلاحات BA قسمت 5
امتحان
خلاصه

نمایش سرفصل های انگلیسی

Business Analysis with Examples