در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

آموزش مبانی فیزیک : کار ، انرژی و قدرت

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با فیزیک برق قدرت یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Physics 100: Mastering Work, Energy, and Power

سرفصل ها :


معرفی :
مقدمه ای بر دوره انرژی
چرا از انرژی استفاده کنیم؟
انرژی چیست؟
انرژی جنبشی
مثال 1: کدامیک بیشترین انرژی جنبشی را دارد؟
مورد ویژه شتاب ثابت
ارتباط بین انرژی و نیرو: کار
تعریف کار برای نیروی ثابت
واحدهای کار
کار: مثبت، منفی یا صفر
مثال: وقتی کار صفر است
مثال: بلند کردن جعبه
مثال: کار انجام شده برای کشیدن سورتمه
کار انجام شده توسط نیروهای چندگانه
مثال: کشیدن مجدد سورتمه را بازبینی کنید
قضیه کار-انرژی
مثال: قضیه کار-انرژی
کار انجام شده توسط نیروی گرانشی
انرژی پتانسیل گرانشی
انرژی بالقوه و انتخاب یک نقطه مرجع
اتصال به بقای انرژی مکانیکی
راهبرد حل مسئله برای بقای انرژی مکانیکی
مثال: سکوی غواص
مثال: پرتاب توپ از صخره
مثال: بلوک در یک شیب با اصطکاک
مثال: بلوک هایی که با طناب به هم متصل می شوند
مثال: قضیه انرژی کار برای مسائل حرکت دایره ای یکنواخت اعمال می شود
کاری که توسط نیروی وابسته به موقعیت انجام می شود
کار انجام شده توسط نیروی وابسته به موقعیت: بخش 2
فنر :
مقدمه ای بر Springs
بررسی قانون هوک
کار انجام شده در طول کشش
بهار را با جاذبه مقایسه کنید
انرژی بالقوه در یک فنر
قضیه انرژی کار گسترده
ارتباط بین نیرو و پتانسیل
مثال: مسئله بهار
مثال 2: مسئله بهار
خلاصه
کار، انرژی و قانون جهانی گرانش نیوتن:
مثال: کاری که توسط نیروی گرانش انجام می شود
انرژی پتانسیل گرانشی
سرعت فرار از زمین
مثال: پرتاب واقعا سریع موشک
قدرت :
مقدمه ای بر قدرت
قدرت لحظه ای
واحدهای قدرت
مثال: برق آسانسور
سوالات چند گزینه ای:
مقدمه ای بر مسائل چند گزینه ای
چند گزینه ای: مسئله 1
چند گزینه ای: مسئله 2
چند گزینه ای: مسئله 3
چند گزینه ای: مسئله 4
چند گزینه ای: مسئله 5
چند گزینه ای: مسئله 6
چند گزینه ای: مسئله 7
چند گزینه ای: مسئله 8
چند گزینه ای: مسئله 9
مجموعه مسائل انرژی:
مقدمه ای بر مجموعه مسائل انرژی
راه حل: مسئله 1
راه حل: مسئله 2
راه حل: مسئله 3
راه حل: مسئله 4
راه حل: مسئله 5 (مقدار حساب دیفرانسیل و انتگرال)
راه حل: مسئله 6
راه حل: مسئله 7
راه حل: مسئله 8
راه حل: مسئله 9
راه حل: مسئله 10
راه حل: مسئله 11
راه حل: مسئله 12
راه حل: مسئله 13
راه حل: مسئله 14 (بر اساس حساب دیفرانسیل و انتگرال)
راه حل: مسئله 15
راه حل: مسئله 16 (قسمت ج - مسئله پیشرفته)
راه حل: مسئله 17
راه حل: مسئله 18
راه حل: مسئله 19
راه حل: مسئله 20
راه حل: مسئله 21

نمایش سرفصل های انگلیسی

Physics 100: Mastering Work, Energy, and Power