در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

آموزش حل مساله های واقعی به زبان Python

15,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با پایتون یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Solving Exercises With Python

سرفصل ها :


معرفی :
معرفی
آزمون مفاهیم پایه:
سوال 1
سوال 2
سوال 3
سوال 4
سوال 5
سوال 6
سوال 7
سوال 8
سوال 9
سوال 10
سوال 11
سوال 12
سوال 13
سوال 14
سوال 15
سوال 16
سوال 17
سوال 18
سوال 19
سوال 20
سوال 21
سوال 22
سوال 23
سوال 24
سوال 25
سوال 26
سوال 27
سوال 28
خروجی چیست
سطح 0
سطح 1
تمرینات:
تمرین 1 - تولید یا جمع
راه حل
تمرین 2 - اولین و آخرین عناصر در یک لیست
راه حل
تمرین 3 - بخش پذیر بر پنج یا نه
راه حل
تمرین 4 - تعداد رشته های فرعی در یک رشته
راه حل
تمرین 5 - معکوس کردن یک لیست
راه حل
تمرین 6 - بخش پذیر از و نه چند برابر
راه حل
تمرین 7 - محاسبه فاکتوریل
راه حل 1
راه حل 2
تمرین 8 - الگوی ستاره - مثلث قائم الزاویه
راه حل 1
راه حل 2
تمرین 9 - الگوی ستاره - مثلث راست آینه شده
راه حل 1
راه حل 2
تمرین 10 - نیم هرم اعداد
راه حل 1
راه حل 2
تمرین 11 - نمایش تمام اعداد اول در یک محدوده
راه حل
تمرین 12 - دنباله اعداد مثلثی
راه حل 1
راه حل 2
تمرین 13 - معکوس کردن یک عدد صحیح
راه حل
تمرین 14 - بزرگترین مورد در لیست
راه حل 1
راه حل 2
تمرین 15 - مساحت مثلث
راه حل 1
تمرین 16 - دو متغیر را عوض کنید
راه حل 1
راه حل 2
تمرین 17 - تعویض دو متغیر (بدون استفاده از متغیر دما)
راه حل
تمرین 18 - میانگین اعداد صحیح در یک لیست
راه حل 1
راه حل 2
تمرین 19 - جدول ضرب
راه حل 1
راه حل 2
تمرین 20 - فرد یا زوج
راه حل
تمرین 21 - بزرگترین در میان سه عدد
راه حل
تمرین 22 - تبدیل اعشار به سیستم های اعداد دیگر
راه حل
تمرین 23 - تبدیل از ASCII به شخصیت و بالعکس
راه حل
تمرین 24 - یافتن عوامل یک عدد
راه حل
تمرین 25 - پالیندروم یا نه
راه حل
تمرین 26 - سانتیگراد تا فارنهایت
راه حل
تمرین 27 - مثبت یا منفی یا صفر
راه حل
تمرین 28 - عدد تصادفی
راه حل
تمرین 29 - آیا لیست خالی است؟
راه حل 1
راه حل 2
راه حل 3
تمرین 30 - Base64 Encoding And Decoding
راه حل 1 - رمزگذاری
راه حل 2 - رمزگشایی
تمرین 31 - رمزگذاری MD5
راه حل

نمایش سرفصل های انگلیسی

Solving Exercises With Python