در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

آموزش جامع Data Science و آمار در زبان Python

14,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با پایتون و دیتا ساینس یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Data Science Statistics A-Z : Python

سرفصل ها :


اصول پایتون:
نصب پایتون و آناکوندا
مقدمه پایتون
متغیرها در پایتون
عملیات عددی در پایتون
عملیات منطقی
در غیر این صورت حلقه
برای while حلقه
کارکرد
رشته قسمت 1
رشته قسمت 2
لیست قسمت 1
لیست قسمت 2
لیست قسمت 3
لیست قسمت 4
تاپل ها
مجموعه ها
لغت نامه ها
درک ها
نومپی:
معرفی
عملیات Numpy قسمت 1
عملیات Numpy قسمت 2
پانداها:
معرفی
سلسله
DataFrame
عملیات قسمت 1
عملیات قسمت 2
شاخص ها
loc و iloc
خواندن CSV
ادغام قسمت 1
دسته بندی بر اساس
ادغام قسمت 2
جدول محوری
کمی سرگرمی با ریاضیات:
جبر خطی: بردارها
جبر خطی: ماتریس قسمت 1
جبر خطی: ماتریس قسمت 2
جبر خطی: رفتن از 2 بعدی به nD قسمت 1
جبر خطی: 2 بعدی تا nD قسمت 2
آمار استنباطی:
آمار استنباطی
نظریه احتمال
توزیع احتمال
مقادیر مورد انتظار قسمت 1
مقادیر مورد انتظار قسمت 2
بدون آزمایش
توزیع دو جمله ای
توزیع ترکیبی
PDF
توزیع نرمال
z امتیاز
نمونه برداری
توزیع نمونه گیری
تئوری حد مرکزی
فاصله اطمینان قسمت 1
فاصله اطمینان قسمت 2
تست فرضیه :
معرفی
فرضیه صفر و جایگزین
مثال ها
تست های یک یا دو دنباله دار
روش ارزش بحرانی
z جدول
مثال ها
نمونه های بیشتر
p مقدار
انواع خطا
t- توزیع قسمت 1
t- توزیع قسمت 2
تجسم داده ها:
Matplotlib
متولد دریا
مطالعه موردی
داده های سری زمانی Seaborn
تجزیه و تحلیل داده های اکتشافی:
معرفی
منبع داده و پاکسازی قسمت 1
منبع یابی داده و پاکسازی قسمت 2
منبع یابی داده و پاکسازی قسمت 3
منبع یابی داده و پاکسازی قسمت 4
منبع یابی داده و پاکسازی قسمت 5
منبع یابی داده و پاکسازی قسمت 6
پاکسازی داده ها قسمت 1
پاکسازی اطلاعات قسمت 2
تجزیه و تحلیل تک متغیره قسمت 1
تجزیه و تحلیل تک متغیره قسمت 2
تجزیه و تحلیل بخش بندی شده
تجزیه و تحلیل دو متغیره
ستون های مشتق شده
رگرسیون خطی ساده:
مقدمه ای بر یادگیری ماشین
انواع یادگیری ماشینی
مقدمه ای بر رگرسیون خطی (LR)
LR چگونه کار می کند؟
کمی سرگرمی با ریاضیات پشت LR
میدان آر
مطالعه موردی LR قسمت 1
مطالعه موردی LR قسمت 2
مطالعه موردی LR قسمت 3
خطای مربع باقیمانده (RSE)
پروژه علم داده 1:
پروژه قسمت 1
پروژه قسمت 2
پروژه قسمت 3
پروژه قسمت 4
پروژه قسمت 5
پروژه علم داده 2:
پروژه قسمت 1
پروژه قسمت 2
پروژه قسمت 3
پروژه قسمت 4

نمایش سرفصل های انگلیسی

Data Science Statistics A-Z : Python