در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

آموزش تکنیک های ریاضیات ذهنی

14,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با انجام ریاضیات ذهنی یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Mental Math Mastery-Super Speed Quick Math Tricks|Vedic Math

سرفصل ها :


شروع شدن :
به نقشه راه دوره خوش آمدید
تست: برای اندازه گیری سرعت خود قبل از دوره
بیایید سفر را شروع کنیم
تعیین هدف برای دوره
مفهوم اساسی:
پایه و مکمل
پایه و مکمل
روش مجموع رقمی
برنامه مجموع رقمی
مجموع رقمی
موضوع مختلط: مبنا، متمم و مجموع رقمی
جدید ! جلسه تمرین- پایه، مکمل، مجموع رقمی
اضافه شدن:
روش LR
روش LR اضافه
روش گرد کردن
روش گرد کردن جمع
جدید ! جلسه تمرین-افزودن
منها کردن :
تفریق از اعداد پایه
به سادگی اضافه نکنید!!
تفریق بدون قرض
روش LR
روش گرد کردن
منها کردن
جدید ! جلسه تمرین- تفریق
ضرب :
ضرب با یک سری 9 (99999999.....) - Type1
ضرب با سری 9 (99999999.....) - Type2
ضرب با سری 9 (99999999.....) - Type3
ضرب با 5،25،50 و غیره
ضرب در 11
ضرب با 12، 13، ....، 19
ضرب نزدیک پایه
ضرب با پایه کار
روش ضربدر ضرب (2 رقمی X 2 رقمی)
روش ضربدر ضرب: الگو
روش ضربدر ضرب (3 رقمی X 3 رقمی)
روش ضربدر ضرب (4 رقمی X 4 رقمی)
ضرب: امتحان
جدید ! جلسه تمرین- ضرب
بخش:
بخش مقدمه-با شماره 2 رقمی
تقسیم بر عدد 2 رقمی مثال مجموعه I
تقسیم بر 2 رقمی مثال SET II
بخش با تنظیم -Part1
بخش با تنظیم - قسمت 2
تقسیم بر عدد 3 رقمی
تقسیم بر عدد 4 رقمی
تقسیم بندی: 10 رقمی در 10 رقمی
بخش: آزمون
جدید ! جلسه تمرین - بخش
ریشه مربع و مربع:
مربع اعدادی که به 5 ختم می شوند
مربع نزدیک پایه
مربع با پایه کاری-روش ژنریک
مربع با استفاده از روش DUPLEX
ریشه مربع مربع کامل
آزمون: ریشه مربع و مربع
جدید ! جلسه تمرین - مربع، ریشه مربع
مکعب و ریشه مکعب:
مکعب یک عدد را پیدا کنید - نزدیک به پایه
مکعب 2 رقمی را پیدا کنید
ریشه مکعب را پیدا کنید: اعداد مکعب کامل با حداکثر 6 رقم
امتحان: مکعب و ریشه مکعب
جدید ! جلسه تمرین - مکعب، ریشه مکعب
جدید! نحوه یافتن روز از هر تاریخ تقویمی:
جدید! پیدا کردن روز تاریخ تقویم -Part1
جدید! یافتن روز تاریخ تقویم - قسمت 2
جدید! یافتن روز تاریخ تقویم - نمونه های بیشتر
جدید! نحوه پیدا کردن روزهای تاریخ تقویم
جدید! برگه تمرین و مقاله تست:
تست: برای اندازه گیری سرعت خود بعد از دوره
نتیجه
سفر ادامه دارد....

نمایش سرفصل های انگلیسی

Mental Math Mastery-Super Speed Quick Math Tricks|Vedic Math