در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

آموزش بهبود زبان انگلیسی تان بوسیبله دیدن فیلم ها

20,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با بهبود زبان انگلیسی تان یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Improve English by Movies

سرفصل ها :


درباره یادگیری:
سخت افزاری که نیاز دارید
دبستان
یادگیری طبیعی
در حال بررسی
انتخاب فیلم:
درباره فیلم ها
تک فیلم
سری فیلم
فایل های زیرنویس
داده های دیجیتال:
فایل ویدیویی
شرایط صوتی
شرایط تصویر
بیت و بایت
نرخ بیت
اطلاعات رسانه ای
تماشای فیلم:
تماشای استراتژی
گزینه های تماشا
استخراج صدا:
فرمت صوتی WAV
تبدیل از دیسک و فایل
VSO DVD Converter Ultimate را نصب کنید
با استفاده از VSO DVD Converter Ultimate
شنیدن صدا:
Adobe Audition
زوم، کشش، تقویت - قسمت 1
زوم، کشش، تقویت - قسمت 2
ساخت لیست پخش ورد:
فایل های تلفظ صوتی
لیست پخش و تکرار لیست پخش - قسمت 1
لیست پخش و تکرار لیست پخش - قسمت 2
منابع:
استفاده از منابع
جلوه های خیابانی:
HP1-001-Effects
HP1-002-Effects
HP1-003-Effects
HP1-004-Effects
HP1-005-Effects
HP1-006-Effects
HP1-007-Effects
HP1-008-Effects
HP1-009-Effects
HP1-010-Effects
HP1-011-Effects
صحنه Privet Drive - 1:
به زیرنویس 1 گوش کنید
زیرنویس 2 را گوش کنید
به زیرنویس 3 گوش کنید
زیرنویس 4 را گوش کنید
به زیرنویس 5 گوش کنید
زیرنویس 6 را گوش کنید
صحنه Privet Drive - 2:
به زیرنویس 7 گوش کنید
به زیرنویس 8 گوش کنید
به زیرنویس 9 گوش کنید
زیرنویس 10 را گوش کنید
زیرنویس 11 و 12 را گوش کنید
به زیرنویس 13 گوش کنید
صحنه Privet Drive - 3:
زیرنویس 14 را گوش کنید
به زیرنویس 15 گوش کنید
به زیرنویس 16a گوش دهید
به زیرنویس 16b گوش دهید
زیرنویس 17 و 18 را گوش کنید
به زیرنویس 19 گوش کنید
زیرنویس 20 را گوش کنید
زیرنویس 21 و 22 را گوش کنید
صحنه تولد - 1
زیرنویس 23 و 24 را گوش کنید
به زیرنویس 25 گوش کنید
به زیرنویس 26 گوش کنید
به زیرنویس 27 گوش کنید
به زیرنویس 28 گوش کنید
به زیرنویس 29 گوش کنید
صحنه تولد - 2
به زیرنویس 30 گوش کنید
به زیرنویس 31 گوش کنید
به زیرنویس 32 گوش کنید
به زیرنویس 33 گوش کنید
به زیرنویس 34a گوش دهید
به زیرنویس 34b گوش دهید
به زیرنویس 35 گوش کنید
به زیرنویس 36 گوش کنید
صحنه باغ وحش - 1:
به زیرنویس 37 گوش کنید
به زیرنویس 38 گوش کنید
به زیرنویس 39 گوش کنید
زیرنویس 40 و 41 را گوش کنید
زیرنویس 42 و 43 را گوش کنید
زیرنویس 44 و 45 را گوش کنید
صحنه باغ وحش - 2:
به زیرنویس 46 گوش کنید
به زیرنویس 47 گوش کنید
به زیرنویس 48 گوش کنید
به زیرنویس 49 گوش کنید
به زیرنویس 50 گوش کنید
زیرنویس 51 و 52 را گوش کنید
به زیرنویس 53 گوش کنید
به زیرنویس 54 گوش کنید
به زیرنویس 55 گوش کنید
صحنه باغ وحش - 3:
به زیرنویس 56 گوش کنید
زیرنویس 57 58 و 59 را گوش کنید
زیرنویس 60 و 61 را گوش کنید
به زیرنویس 62 گوش کنید
به زیرنویس 63a گوش دهید
به زیرنویس 63b گوش دهید
به زیرنویس 64 گوش کنید
به زیرنویس 65 گوش کنید
به زیرنویس 66 گوش کنید
صحنه نامه - 1:
به زیرنویس 67 گوش کنید
به زیرنویس 68 گوش کنید
به زیرنویس 69 گوش کنید
به زیرنویس 70 گوش کنید
زیرنویس 71 و 72 را گوش کنید
به زیرنویس 73 گوش کنید
به زیرنویس 74 گوش دهید
به زیرنویس 75 گوش کنید
به زیرنویس 76 گوش کنید
به زیرنویس 77 گوش کنید
به زیرنویس 78 گوش کنید
به زیرنویس 79 گوش کنید
صحنه نامه - 2:
زیرنویس 80 را گوش کنید
به زیرنویس 81 گوش کنید
به زیرنویس 82 گوش کنید
به زیرنویس 83 گوش کنید
زیرنویس 84 را گوش کنید
به زیرنویس 85 گوش کنید
زیرنویس 86 را گوش کنید
زیرنویس 87 را گوش کنید
به زیرنویس 88 گوش کنید
صحنه جزیره - 1:
زیرنویس 89 را گوش کنید
زیرنویس 90 را گوش کنید
زیرنویس 91 را گوش کنید
زیرنویس 92 را گوش کنید
زیرنویس 93 را گوش کنید
زیرنویس 94 را گوش کنید
زیرنویس 95 را گوش کنید
زیرنویس 96 را گوش کنید
زیرنویس 97 و 98 را گوش کنید
به زیرنویس 99 گوش کنید
زیرنویس 100 و 101 را گوش کنید
به زیرنویس 102 گوش کنید
صحنه جزیره - 2:
به زیرنویس 103 گوش کنید
به زیرنویس 104 گوش کنید
به زیرنویس 105 گوش کنید
به زیرنویس 106 گوش کنید
زیرنویس 107 و 108 را گوش کنید
به زیرنویس 109 گوش کنید
زیرنویس 110 را گوش کنید
زیرنویس 111 و 112 را گوش کنید
به زیرنویس 113 گوش کنید
به زیرنویس 114 گوش کنید
به زیرنویس 115 گوش کنید
به زیرنویس 116 گوش کنید
به زیرنویس 117 گوش کنید
به زیرنویس 118a گوش دهید
به زیرنویس 118b گوش دهید
صحنه جزیره - 3:
به زیرنویس 119 گوش کنید
به زیرنویس 120 گوش کنید
به زیرنویس 121 گوش کنید
به زیرنویس 122 گوش کنید
به زیرنویس 123 گوش کنید
زیرنویس 124 و 125 را گوش کنید
به زیرنویس 126 گوش کنید
به زیرنویس 127 گوش کنید
به زیرنویس 128a گوش دهید
به زیرنویس 128b گوش دهید
به زیرنویس 129 گوش کنید
زیرنویس 130 را گوش کنید
به زیرنویس 131 گوش کنید
به زیرنویس 132 گوش کنید
به زیرنویس 133 گوش کنید
به زیرنویس 134 و 135a گوش دهید
به زیرنویس 135b گوش دهید
زیرنویس 136 را گوش کنید
به زیرنویس 137 گوش کنید
زیرنویس 138 را گوش کنید
زیرنویس 139 و 140 را گوش کنید
به زیرنویس 141 گوش کنید
به زیرنویس 142 گوش کنید
به زیرنویس 143 گوش کنید
به زیرنویس 144 گوش کنید
به صحنه هاگوارتز خوش آمدید:
به زیرنویس 333 گوش کنید
به زیرنویس 334 گوش کنید
به زیرنویس 335 و 336 گوش کنید
به زیرنویس 337 گوش کنید
به زیرنویس 338 گوش کنید
به زیرنویس 339 گوش کنید
به زیرنویس 344 گوش کنید
به زیرنویس 351 گوش کنید