در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

آموزش آماده شدن برای مدرک بین المللی مدیرت پروژه PMP

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با مدیریت پروژه PMP یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Complete PMP Certification Exam Preparation Course

سرفصل ها :


بررسی اجمالی دوره PMP 01:
001 مدیر دوره خود را بشناسید
002 مقدمه ای بر گواهینامه PMP و چرا باید آن را داشته باشید
02 چارچوب مدیریت پروژه:
003 نمای کلی_ چارچوب مدیریت پروژه
004 پروژه در PMP_ چیست؟
005 چرخه حیات پروژه در PMP_ چیست؟
006 تفاوت بین پروژه و عملیات در PMP
007 مدیریت پروژه چیست_
008 برنامه پروژه و نمونه کار چیست_
009 دفتر مدیریت پروژه (PMO) چیست_
010 درک محدودیت های پروژه
011 سهامداران پروژه چه کسانی هستند_
012 درک عوامل محیطی سازمانی در رابطه با PMP
013 دارایی های فرآیند سازمانی در مدیریت پروژه چیست_
014 مروری بر سازمان ها
015 درک سازمان عملکردی
016 سازمان پروژه ای چیست_
017 درک سازمان ماتریس
018 درک سطح اقتدار مدیر پروژه
019 مروری بر گروه های فرآیند مدیریت پروژه
020 چرخه PDCA در PMP_ چیست؟
021 درک تعاملات گروه فرآیند در مدیریت پروژه
03 مدیریت یکپارچه سازی پروژه:
022 مروری بر مدیریت یکپارچه سازی پروژه
023 تعریف مدیریت یکپارچه سازی پروژه
024 نقش فرآیندها در مدیریت یکپارچه سازی پروژه
025 تعریف منشور پروژه توسعه
026 درک ابزارها و تکنیک ها، ورودی ها و خروجی های منشور پروژه توسعه
027 تعریف توسعه برنامه مدیریت پروژه
028 ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی های طرح مدیریت پروژه را توسعه دهید
029 تعریف مستقیم و مدیریت کار پروژه
030 ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی های کار پروژه را مستقیم و مدیریت کنید
031 تعریف کار پروژه نظارت و کنترل
032 نظارت و کنترل ورودی های کاری پروژه، ابزارها و تکنیک ها و خروجی ها
033 تعریف انجام کنترل یکپارچه و تغییر
034 انجام یکپارچه و تغییر ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی های کنترل
035 تعریف بستن پروژه یا فاز در آزمون PMP
036 بستن پروژه یا پروژه فاز در راهنمای PMBOK
037 خلاصه مدیریت یکپارچه سازی پروژه
04 مدیریت محدوده پروژه:
038 مروری بر مدیریت محدوده پروژه
039 آنچه به طور معمول در مدیریت محدوده پروژه اتفاق می افتد_
040 تعریف مدیریت محدوده پروژه
041 فرآیندها در مدیریت محدوده پروژه
042 تعریف مدیریت محدوده طرح
043 ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی های مدیریت محدوده طرح
044 تعریف مجموعه نیازمندیها
045 ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی ها برای جمع آوری نیازمندی ها
046 تعریف تعریف محدوده در مدیریت محدوده پروژه برای PMP
047 ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی ها محدوده را تعریف کنید
048 تعریف ایجاد WBS در مدیریت محدوده پروژه برای PMP
049 ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی ها برای ایجاد WBS در مدیریت محدوده پروژه
050 تعریف اعتبار سنجی محدوده در مدیریت محدوده پروژه
051 ورودی‌ها، ابزارها و تکنیک‌ها و خروجی‌ها اعتبارسنجی محدوده در Project Scope Managent
052 تعریف محدوده کنترل در مدیریت محدوده پروژه برای امتحانات PMP
053 ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی های کنترل محدوده مدیریت پروژه
054 خلاصه مدیریت محدوده پروژه برای آزمون PMP
05 مدیریت زمان پروژه:
055 مروری بر مدیریت زمان پروژه
056 تعریف مدیریت زمان پروژه برای آزمون PMP
057 درک 7 فرآیند در مدیریت زمان پروژه برای امتحانات PMP
058 تعریف مدیریت برنامه زمانبندی در مدیریت زمان پروژه
059 درک ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی ها در مدیریت برنامه زمانبندی
060 تعریف تعریف فعالیت ها در مدیریت زمان پروژه
061 ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی ها تعریف فعالیت ها در مدیریت پروژه
062 تعریف فعالیت های توالی در مدیریت زمان پروژه
063 ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی های فعالیت های دنباله ای
064 تعریف منابع فعالیت برآورد در مدیریت زمان پروژه
065 ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی های برآورد منابع فعالیت
066 تعریف تخمین مدت زمان فعالیت در مدیریت زمان پروژه
067 ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی های تخمین مدت فعالیت
068 تعریف برنامه زمانبندی توسعه در مدیریت زمان پروژه
069 درک ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی های برنامه زمانبندی توسعه
070 تعریف زمانبندی کنترل در مدیریت زمان پروژه
071 درک ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی های برنامه کنترل
072 خلاصه مدیریت زمان پروژه برای آزمون PMP
06 مدیریت هزینه پروژه:
073 مروری بر مدیریت هزینه پروژه
074 تعریف مدیریت هزینه پروژه برای آزمون PMP
075 فرآیندها در مدیریت هزینه پروژه برای آزمون PMP
076 تعریف مدیریت هزینه طرح برای آزمون PMP
077 ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی های مدیریت هزینه طرح
078 تعریف برآورد هزینه ها در مدیریت هزینه پروژه
079 دقت برآوردها در مدیریت هزینه پروژه
080 ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی های برآورد هزینه ها در مدیریت پروژه
081 تعریف تعیین بودجه در مدیریت هزینه پروژه
082 ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی ها در تعیین بودجه یک پروژه
083 تعریف هزینه های کنترل در مدیریت پروژه
084 ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی های کنترل هزینه ها در مدیریت پروژه
085 خلاصه مدیریت هزینه پروژه برای آزمون PMP
07 مدیریت کیفیت پروژه:
086 مروری بر مدیریت کیفیت پروژه
087 مقدمه و تعریف مدیریت کیفیت پروژه
088 درک فرآیندها در مدیریت کیفیت پروژه
089 کیفیت در مقابل درجه در مدیریت کیفیت پروژه
090 پیشگیری در مقابل اصلاح در مدیریت کیفیت پروژه
091 دقت در مقابل دقت در مدیریت کیفیت پروژه
092 تعریف مدیریت کیفیت طرح
093 ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی های مدیریت کیفیت طرح برای یک پروژه
094 تعریف تضمین کیفیت انجام در مدیریت کیفیت پروژه
095 ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی های تضمین کیفیت انجام
096 تعریف کیفیت کنترل در مدیریت کیفیت پروژه
097 ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی های کیفیت کنترل در مدیریت پروژه
098 نمودارهای کنترلی در مدیریت کیفیت پروژه
099 خلاصه مدیریت کیفیت پروژه برای آزمون PMP
08 مدیریت منابع انسانی پروژه:
100 مروری بر مدیریت منابع انسانی پروژه
101 مقدمه و تعریف مدیریت منابع انسانی پروژه
102 درک فرآیندها در مدیریت منابع انسانی پروژه
103 تعریف برنامه مدیریت منابع انسانی
104 ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی های برنامه مدیریت منابع انسانی
105 تعریف Acquire Project Team در مدیریت منابع انسانی پروژه
106 درک ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی های تیم پروژه Acquire
107 تعریف توسعه تیم پروژه در مدیریت منابع انسانی پروژه
108 درک ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی های تیم توسعه پروژه
109 تعریف مدیریت تیم پروژه در مدیریت منابع انسانی پروژه
110 درک ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی های تیم مدیریت پروژه
111 نظریه انگیزه برای آزمون گواهینامه PMP
112 خلاصه مدیریت منابع انسانی پروژه
09 مدیریت ارتباطات پروژه:
113 مروری بر مدیریت ارتباطات پروژه
114 تعریف مدیریت ارتباطات پروژه
115 درک فرآیندها در مدیریت ارتباطات پروژه
116 تعریف مدیریت ارتباطات پلان
117 ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی ها برنامه مدیریت ارتباطات
118 تعریف مدیریت ارتباطات در مدیریت پروژه
119 ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی های مدیریت ارتباطات
120 تعریف ارتباطات کنترلی
121 درک ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی های ارتباطات کنترل
122 خلاصه مدیریت ارتباطات پروژه
10 مدیریت ریسک پروژه:
123 مروری بر مدیریت ریسک پروژه
124 مقدمه و تعریف مدیریت ریسک پروژه
125 درک فرآیند در مدیریت ریسک پروژه
126 نحوه محاسبه ریسک و ساختار شکست ریسک در مدیریت پروژه
127 تعریف مدیریت ریسک طرح
128 درک ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی های مدیریت ریسک طرح
129 تعریف شناسایی ریسک در مدیریت پروژه
130 درک ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی های شناسایی ریسک ها
131 تعریف انجام تحلیل ریسک کیفی در مدیریت پروژه
132 ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی های انجام تحلیل کیفی ریسک
133 تعریف انجام تحلیل ریسک کمی در مدیریت پروژه
134 ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی های انجام تحلیل کمی ریسک
135 خود ارزیابی تجزیه و تحلیل ریسک کیفی تجزیه و تحلیل کمی ریسک
136 تعریف پاسخ های ریسک طرح در مدیریت ریسک پروژه
137 ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی های پاسخ های ریسک طرح در پروژه
138 تعریف ریسک های کنترلی در مدیریت ریسک پروژه
139 ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها، خروجی ها و خلاصه ریسک های کنترل
140 ارزش پولی مورد انتظار در مدیریت پروژه
11 مدیریت تدارکات پروژه:
141 مروری بر مدیریت تدارکات پروژه
142 مقدمه و تعریف مدیریت تدارکات پروژه
143 درک فرآیندها در مدیریت تدارکات پروژه
144 تعریف مدیریت تدارکات طرح
145 ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی های مدیریت تدارکات طرح
146 تعریف تدارکات رفتاری در مدیریت پروژه
147 ورودی‌ها، ابزارها و تکنیک‌ها و خروجی‌های تدارکات رفتار
148 تعریف تدارکات کنترلی در مدیریت پروژه
149 ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی های کنترل تدارکات در یک پروژه
150 تعریف تدارکات بسته در مدیریت پروژه
151 ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی های تدارکات بسته
152 خلاصه مدیریت تدارکات پروژه
12 مدیریت سهامداران پروژه:
153 مروری بر مدیریت سهامداران پروژه
154 مقدمه و تعریف مدیریت سهامداران پروژه
155 درک فرآیندها در مدیریت سهامداران پروژه
156 تعریف شناسایی سهامداران در مدیریت پروژه
157 درک ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی های شناسایی ذینفعان
158 تعریف مدیریت ذینفعان طرح در مدیریت پروژه
159 ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی های مدیریت ذینفعان طرح
160 تعریف مدیریت تعامل با ذینفعان
161 ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی های مدیریت تعامل ذینفعان
162 تعریف مشارکت سهامداران کنترل در PMP
163 ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی های تعامل با ذینفعان کنترل
164 خلاصه مدیریت سهامداران پروژه
13 ریاضیات ضروری مدیریت پروژه:
165 مروری بر ریاضیات اساسی مدیریت پروژه
166 درک تکنیک های انتخاب پروژه و مبانی حسابداری
167 نحوه ساخت نمودار شبکه و استفاده از آن در مدیریت پروژه_
168 تکنیک تخمین سه نقطه ای برای آزمون PMP - 1
169 تکنیک تخمین سه نقطه ای برای آزمون PMP - 2
170 ریاضیات در مدیریت هزینه برای آزمون PMP
171 محاسبه PMP Earned Value Management (EVM) توضیح داده شده - 1
172 محاسبه PMP Earned Value Management (EVM) توضیح داده شد - 2
173 مثالی از محاسبه مدیریت ارزش کسب شده (EVM).
174 پیش بینی و شاخص عملکرد کامل (TCPI) در مدیریت هزینه پروژه
175 ریاضیات در مدیریت ارتباطات پروژه برای آزمون PMP
176 تحلیل ارزش پولی مورد انتظار در مدیریت پروژه
177 ریاضیات در مدیریت تدارکات برای امتحانات PMP

نمایش سرفصل های انگلیسی

Complete PMP Certification Exam Preparation Course